Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i hemmiljön och närområdet för personer med syn- och hörselnedsättning.

Hjälpmedel

Du kan få hjälp att träna i ditt hem med dina hjälpmedel, utprovade från syn- och hörcentralen. Instruktören kan också ge dig råd om de inte fungerar.

Miljö

Instruktören kan hjälpa till med uppmärkning av till exempel spis, mikrovågsugn, tvättmaskin med mera. Du kan också få tips och råd om belysning.

Information

Instruktören kan ge information angående taltidningar, talböcker, kurser med mera.

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Syn- och hörselinstruktör

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-16 | skapad: 2014-10-06

Hjälpmedel och rehabilitering

  Hjälpmedel för funktionshinder

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Rehabilitering

Har du börjat få svårigheter att klara ditt dagliga liv? Är balansen sämre eller toaletten för låg? Du är välkommen att kontakta Rehabenheten för råd och hjälp.

  Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktörens uppgifter är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i din hemmiljö och närområdet.