Rehabilitering

Är det svårt att klara dina dagliga sysslor?
Känner du dig ostadig och vågar inte promenera längre?
Har du svårt att komma upp från din toalett?
Då är du välkommen att kontakta oss på Rehabenheten i Nybro kommun.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten kan ge dig råd om hjälpmedel, bedöma ditt behov, prova ut och förskriva det hjälpmedel just du behöver. Ibland kan ett eget träningsprogram eller tips på praktiska lösningar av problem i vardagen vara till stor hjälp.

Bostadsanpassning

Behöver din bostad förändras genom bostadsanpassning på grund av långvarigt funktionshinder kan arbetsterapeuten göra en bedömning av behovet av åtgärder.

Sjukgymnast

Sjukgymnasten hjälper dig genom bedömning, träning/behandling, rådgivning och utprovning av bland annat gånghjälpmedel. Träningen utförs oftast med hjälp av hemtjänstpersonal eller anhöriga (om du inte klarar det själv) då träning varje dag ger bäst resultat.

 

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Rehabilitering

Datum för publicering | ändrad: 2020-09-01 | skapad: 2014-10-06

Hjälpmedel och rehabilitering

  Hjälpmedel för funktionshinder

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Rehabilitering

Har du börjat få svårigheter att klara ditt dagliga liv? Är balansen sämre eller toaletten för låg? Du är välkommen att kontakta Rehabenheten för råd och hjälp.

  Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktörens uppgifter är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i din hemmiljö och närområdet.