Hjälpmedel för funktionshinder

Om du har svårt att klara vardagsaktiviteter på grund av funktionshinder eller sjukdom kan ett hjälpmedel underlätta för dig. Det finns många enkla hjälpmedel som gör din dag lättare och säkrare.

Hjälpmedel ska kompensera

Du som har ett funktionshinder har rätt att låna hjälpmedel som kan kompensera eller förebygga problem. Exempel på vanliga hjälpmedel är rollator, toalettförhöjning och badbräda. Rullstolar, vårdsängar och personlyftar ingår också i vårt sortiment.

Förskrivning efter bedömning

Ett hjälpmedel förskrivs alltid av arbetsterapeut eller sjukgymnast efter en bedömning av ditt behov. Du eller någon närstående får instruktioner om hur man använder det aktuella hjälpmedlet och hur det ska skötas.
 Här når du din förskrivare.

Lån av hjälpmedel

Du lånar hjälpmedlet och återlämnar det till kommunens Hjälpmedelsförråd när du inte längre behöver det. Om hjälpmedlet kommer bort eller förstörs på grund av oaktsamhet kan du bli ersättningsskyldig.

Visa (Hjälpmedel för funktionshinder) på en stor karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Hjälpmedel för funktionshinder

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2014-10-06

Hjälpmedel och rehabilitering

  Hjälpmedel för funktionshinder

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Rehabilitering

Har du börjat få svårigheter att klara ditt dagliga liv? Är balansen sämre eller toaletten för låg? Du är välkommen att kontakta Rehabenheten för råd och hjälp.

  Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktörens uppgifter är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i din hemmiljö och närområdet.