Hjälpmedel och rehabilitering

  Hjälpmedel för funktionshinder

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Rehabilitering

Har du börjat få svårigheter att klara ditt dagliga liv? Är balansen sämre eller toaletten för låg? Du är välkommen att kontakta Rehabenheten för råd och hjälp.

  Syn- och hörselinstruktör

Syn- och hörselinstruktörens uppgifter är att ge hjälp till självhjälp för att underlätta vardagen i din hemmiljö och närområdet.

Id: kategori: 77