Hemtjänst – Hjälp i hemmet

Hjälp i hemmet är det stöd du behöver för att klara ditt vardagsliv, från personliga insatser till hemmets skötsel, samt för att kunna delta i samhällslivet och leva under trygga förhållanden.

Biståndshandläggaren i det geografiska området du bor bedömer behovet och beslutar om insatsen. Bedömningen grundas på en utredning som sker enligt socialtjänstlagen. Är du inte nöjd med beslutet har du möjlighet att överklaga.

Sök efter ansvarig biståndshandläggare eller ansvarig enhetschef för hemtjänst i  Gatusökningen.

 

Relaterat: Kontaktuppgifter och Webbsida för: Hemtjänst – Hjälp i hemmet

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-16 | skapad: 2014-10-06

Det här kan jag få hjälp med inom äldreomsorgen

  Hemtjänst - Hjälp i hemmet

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Korttidsvistelse inom äldreomsorgen

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd, då insatser som ges i hemmet är otillräckliga. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för din sammanboende.

  Trygghetslarm

Används som en trygghet vid behov av hjälp av omsorgspersonal.