Hemsjukvård inom äldreomsorgen

Om du inte kan ta dig till hälsocentralen på grund av sjukdom eller funktionshinder kan du ha rätt till hemsjukvård. Det kan vara under en begränsad period eller mer varaktigt beroende på orsak och diagnos. Hemsjukvård finns tillgänglig dygnet runt.

Vem utför hemsjukvård?

Det är kommunens distriktssköterskor/sjuksköterskor som utför hemsjukvårdsinsatserna i nära samverkan med omsorgsassistenter, arbetsterapeuter och sjukgymnaster.

Vem kontaktar du?

Om du har beviljad hemsjukvård, kontakta din distriktssköterska 0481-450 00
Vid akut sjukdom ring 112
Övriga ärenden hänvisas till din hälsocentral

Mer information

Har du frågor om Nybro kommuns hemsjukvård kan du vända dig till  Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Hemsjukvård inom äldreomsorgen

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-16 | skapad: 2014-10-01
Webbredaktör: Inger Rydbrink | Inger.Rydbrink@nybro.se
Id: inlägg: 458 - kategori: 76

Det här kan jag få hjälp med inom äldreomsorgen

  Hemtjänst - Hjälp i hemmet

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Korttidsvistelse inom äldreomsorgen

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd, då insatser som ges i hemmet är otillräckliga. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för din sammanboende.

  Trygghetslarm

Används som en trygghet vid behov av hjälp av omsorgspersonal.