Fixaren – för äldre och funktionsnedsatta

Du som är pensionär eller har en funktionsnedsättning kan få hjälp med enklare tjänster i hemmet. En förutsättning är att du är skriven i Nybro kommun. Syftet är att minska risker för fallskador i det egna hemmet.

Fixaren kan hjälpa dig med :

  • Byte av glödlampor, proppar och batterier
  • Montering/nedmontering av belysning
  • Fästa lösa sladdar
  • Halksäkra mattor
  • Sätta upp gardiner
  • Förflyttning av enstaka saker mellan bostad och källare/vind

Tjänsten ska kunna utföras av en person och inte kräva yrkeskunnig hantverkare. Utförandet av tjänsten kan inte garanteras samma dag som beställningen kommer in. Fixaren kontaktar dig inom tre arbetsdagar.

Trädgårdsarbete och snöskottning utförs inte.
Tjänsten kostar inget men var och en håller med eventuellt material.

Anmälan och bokning görs till Medborgarkontoret på telefon 0481-451 00, vardagar klockan 08.00-11.00.

Med anledning av covid-19 tar fixartjänsten bara emot akuta uppdrag under en månads tid (kan komma att förlängas)

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-17 | skapad: 2014-10-06

Det här kan jag få hjälp med inom äldreomsorgen

  Hemtjänst - Hjälp i hemmet

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Korttidsvistelse inom äldreomsorgen

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd, då insatser som ges i hemmet är otillräckliga. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för din sammanboende.

  Trygghetslarm

Används som en trygghet vid behov av hjälp av omsorgspersonal.