Dagverksamhet inom äldreomsorgen

Dagverksamheten finns på Kvarnbacken. Målsättningen är  att erbjuda gästerna socialt utbyte, stimulera aktiviteter, stöd och struktur i vardagen.
Vi vill ge varje gäst en meningsfull vardag.

Dagverksamhet kan beviljas personer med utredd demenssjukdom/kognitiv svikt. Personen kan ha anhöriga som är i behov av stöd och avlastning.

  Broschyr Dagverksamhet – PDF (515 KB)

 

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-16 | skapad: 2017-07-07

Det här kan jag få hjälp med inom äldreomsorgen

  Hemtjänst - Hjälp i hemmet

När du inte själv kan klara ditt vardagsliv eller kan få dina behov tillgodosedda på annat sätt, kan du ansöka om att få hemtjänst.

  Korttidsvistelse inom äldreomsorgen

För dig som under en begränsad tid har behov av särskilt stöd, då insatser som ges i hemmet är otillräckliga. Korttidsvistelsen kan också innebära en avlastning för din sammanboende.

  Trygghetslarm

Används som en trygghet vid behov av hjälp av omsorgspersonal.