Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Anhörigstöd i Nybro kommun erbjuds till anhöriga som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning.

Anhöriga kan vara maka/make, sambo, förälder, barn, vän eller annan person som vårdar eller stödjer en närstående.

Anhörigsamordnaren erbjuder råd och stöd till anhöriga genom informerande samtal, vägledning och kunskap. Att delta i anhörigcirklar, samtalsgrupper, anhörigutbildningar samt aktiviteter som förebygger ohälsa hos den anhörige.

Anhörigas erfarenhet, kunskap och delaktighet är viktig och är det som formar utbudet av stöd.

Målsättningen med anhörigstödet är att underlätta och på olika sätt bidra till en ökad livskvalité för den anhöriga och dennes närstående.

Ingen fråga är för liten!

Välkomna att ringa.

  Broschyr Anhörigsamordnaren körsbärsträd – PDF (501 KB)

  Anhhörigsamordnaren Program för våren 2019 – PDF (5 MB)

  Anhörigcirkel Vt 2019 – PDF (2 MB)

  Anhörigcirkel demens Vt 2019 – PDF (1 MB)

  Chokladprovning – PDF (304 KB)

 Anhörigas riksförbund

 Sveriges Demenscentrum

 Nationellt kompetenscentrum 

 

 

 

 

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-07 | skapad: 2014-10-06
Webbredaktör: Ewy Steen | ewy.steen@nybro.se
Id: inlägg: 511 - kategori: 46

Äldreomsorg

  Anhörigstöd inom äldreomsorgen

Kommunen ska erbjuda stöd för att underlätta för dig som vårdar/stödjer en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har en funktionsnedsättning.

  Frivilligverksamhet inom äldreomsorgen

De frivilliga sociala insatserna ersätter inte befintlig verksamhet utan är ett komplement till verksamheterna inom omsorgsförvaltningen. Det frivilliga arbetet kan [...]

  Framför synpunkter till patientnämnden

Patientnämnden är fristående och opartisk som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig till dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

  Jutegården

Hit kan du komma för att delta i aktiviteterna som finns i Jutegårdens program. Men du är också välkommen in [...]

  Äldreomsorgens värdegrund

Omsorgsförvaltningens värdegrund har sin utgångspunkt i Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Ambitionen för samtliga anställda är att arbeta utifrån varje [...]