Aktuellt

 • Söka arbete inom funktionshinderomsorgen

  För dig som är intresserad av att jobba som timvikarie.

 • För nätverkande föräldralediga

  Sedan oktober 2018 har Nybro kommun varit aktiva med ett nätverk för föräldralediga som vill planera inför framtiden. Nätverket ger [...]

 • Familjerådgivning

  Att leva tillsammans i en parrelation och i en familj, innebär svårigheter vid olika tidpunkter i livet. Då kan Familjerådgivningen [...]

 • Särskilt förordnade vårdnadshavare

  Integrationsenheten söker särskilt förordnade vårdnadshavare till ensamkommande barn och ungdomar Årligen kommer ett stort antal barn och ungdomar utan medföljande [...]