Tobaksfri skoltid

Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. De som börjar tidigt med rökning har dessutom ett mer regelbundet bruk jämfört med de som börjat senare. Det finns därmed stora vinster för samhälle och individ om debuten senareläggs.  

I kampanjen  Tobaksfri skoltid samarbetar Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län för att få en bättre förståelse för hur arbetet i skolan bör bedrivas framåt för att uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

Därför har det gjorts en  målgruppsanalys på temat. Resultatet ska ligga till grund för länens fortsatta tobaksförebyggande arbete med inriktning på skolan.

Sammanlagt har 24 fokusgrupper genomförts på åtta olika skolor (fyra högstadie- och fyra gymnasieskolor). Tre fokusgrupper har genomförts per skola: En med tobaksbrukande elever, en med icke-tobaksbrukande elever och en med personal.

Skolorna finns på följande platser: Nybro, Gnosjö, Jämjö, Högsby, Habo, Markaryd, Ronneby och Tingsryd.

Vad kan du som vuxen göra?

  • Som förälder sätter du gränserna. Gör tydligt att det under inga omständigheter är okej att röka innan 18 år. Nolltolerans gör skillnad.
  • Börja prata tidigt. Enligt undersökningen sker ungdomars kontakt med tobak i tidig ålder. Våga prata om tobak tidigt, gärna i mellanstadiet.
  • Köp aldrig ut tobak till någon under 18 år.

Mer information om  Tobaksfri skoltid hittar du här.
 Läs hela undersökningen i sin helhet här.

Här kan du läsa mer om alkohol- och narkotikaupplysning:
 Tobaksfakta
 Tänk om
 Drugsmart
 UMO
 Youmo

Datum för publicering | skapad: 2019-11-19

Start

  Earth Hour 2020

Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Kommunen minskar utsläpp

Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Rådgivning för våtmarker

Inom ett projekt som heter Grip on Life IP finns nu möjlighet att erbjuda markägare kostnadsfri rådgivning kopplat till våtmarker [...]

  Tobaksfri skoltid

Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  20-05-07 Starta eget träff

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

 Blanketter

Här hittar du all information om: Blanketter (kategori).

 Hjälpmedel

Här hittar du all information om: Hjälpmedel (kategori).

  Inventering av Nybro stad

Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Kalkning av sjöar och vattendrag

Fredag den 13 mars påbörjas vårens kalkningsinsats i våra sjöar, om väder och vind tillåter. Optimix, granulerad kalk, sprids med [...]

 Kartor

Här hittar du all information om: Kartor (kategori).

 Matsedel

Här hittar du all information om: Matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

 Öppettider

Här hittar du all information om: Öppettider (kategori).