Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar.

  Arbetsordning för kommunfullmäktige – PDF

  Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet – PDF

 Avfallsplan och renhållningsföreskrifter (KSRR webbplats)

  Bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda – PDF

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter – PDF

 Lokala ordningsföreskrifter – PDF

  Lokala ordningsföreskrifter för torghandel 2014 – PDF

  Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning i Nybro kommun – PDF

Reglementen

Kommunstyrelse

  Reglemente av regler för uppvaktning av förtroendevalda och arbetstagare i Nybro kommun – PDF

  Reglemente för intern kontroll för Nybro kommun – PDF

  Reglemente för kommunfullmäktiges ungdomsråd – PDF

  Reglemente för kommunstyrelsen – PDF

  Reglemente för Nybro kommuns krisledningsnämnd – PDF

  Reglemente för Nybro kommuns revisorer – PDF

  Reglemente för planeringsberedningen – PDF

  Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd – PDF

Omsorg

  Reglemente för omsorgsnämnden – PDF

Individ och familj

  Reglemente för Individ- och familjenämnden – PDF

Lärandenämnden

 Reglemente Lärandenämnden – PDF

  Skolskjutsreglemente – PDF

Myndighetsnämnden

  Reglemente för myndighetsnämnden – PDF

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden

 Reglemente för kommunal väghållning och enskilda vägar inom Nybro kommun – PDF

  Reglemente för teknik- och samhällsbyggnadsnämnden – PDF

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-07 | skapad: 2014-12-17
Webbredaktör: Anders Jonasson | anders.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 2454 - kategori: 15

Populära sidor

  Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen. Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats) [...]

  Bostäder till salu

Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

  Nybro simhall

Nybro Simhall har en egen hemsida där du hittar all information så som priser och öppettider: nybrosimhall.se. Välkommen!

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Arbetsordning för kommunfullmäktige - PDF Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet - [...]