Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar.

  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun – PDF (569 KB)

  Karta – Allmänna lokala ordningsföreskrifter – PDF (300 KB)

  Arbetsordning för kommunfullmäktige – PDF

  Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet – PDF

 Avfallsplan och renhållningsföreskrifter (KSRR webbplats)

  Bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda – PDF

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter – PDF

  SP TS-2018-49 20180504 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel – PDF (485 KB)

  Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning i Nybro kommun – PDF

Kommunstyrelse

  Reglemente av regler för uppvaktning av förtroendevalda och arbetstagare i Nybro kommun – PDF

  Reglemente för intern kontroll för Nybro kommun – PDF

  Reglemente för kommunfullmäktiges ungdomsråd – PDF

  Reglemente för kommunstyrelsen – PDF

  Reglemente för Nybro kommuns krisledningsnämnd – PDF

  Reglemente för Nybro kommuns revisorer – PDF

  Reglemente för planeringsberedningen – PDF

  Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd – PDF

Omsorg

  Reglemente för omsorgsnämnden – PDF

Individ och familj

  Reglemente för Individ- och familjenämnden – PDF

Lärandenämnden

 Reglemente Lärandenämnden – PDF

 Skolskjutsreglemente

Miljö- och byggnämnden

 Reglemente miljö och byggnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

 Reglemente för kommunal väghållning och enskilda vägar inom Nybro kommun – PDF

  Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden – PDF (640 KB)

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-28 | skapad: 2014-12-17

Populära sidor

  Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen. Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats) [...]

  Bostäder till salu

Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

  Nybro simhall

Nybro Simhall har en egen hemsida där du hittar all information så som priser och öppettider: nybrosimhall.se. Välkommen!

  Parkering & Parkeringsskiva

Gratis parkering gäller alla dagar i Nybro. Totalt finns 706 platser på allmänna parkeringar och 660 platser på kundparkeringar. Dessutom [...]

  Protokoll & Kallelser

2019 - Kommunstyrelsens register - PDF (354 KB Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun - PDF (569 KB) [...]