Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar.

  Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun – PDF (569 KB)

  Karta – Allmänna lokala ordningsföreskrifter – PDF (300 KB)

  Arbetsordning för kommunfullmäktige – PDF

  Arbetsordning för kommunala pensionärsrådet – PDF

 Avfallsplan och renhållningsföreskrifter (KSRR webbplats)

  Bestämmelser om ersättning till Nybro kommuns förtroendevalda

 Lokala hälsoskyddsföreskrifter – PDF

 Lokala ordningsföreskrifter för torghandel – PDF (485 KB)

  Lokala föreskrifter för gångbanerenhållning i Nybro kommun – PDF

  Riktlinje för förmånsbil – PDF (535 KB)

  Riktlinjer för bidrag till företagsorganisationer – PDF (1 MB)

Kommunstyrelse

  Reglemente av regler för uppvaktning av förtroendevalda och arbetstagare i Nybro kommun – PDF

  Reglemente för intern kontroll för Nybro kommun – PDF

  Reglemente för kommunfullmäktiges ungdomsråd – PDF

  Reglemente för Kommunstyrelsen – PDF (894 KB)

  Reglemente för Nybro kommuns Krisledningsnämnd – PDF (358 KB)

  Reglemente för Nybro kommuns revisorer – PDF

  Reglemente för planeringsberedningen – PDF

  Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd – PDF

Omsorg

  Reglemente för omsorgsnämnden – PDF

Individ och familj

  Reglemente för Individ- och familjenämnden – PDF

Kulturnämnden

 Reglemente kulturnämnden PDF

Lärandenämnden

 Reglemente Lärandenämnden PDF

  Skolskjutsreglemente PDF

Miljö- och byggnämnden

 Reglemente miljö och byggnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden

 Reglemente för kommunal väghållning och enskilda vägar inom Nybro kommun – PDF

  Reglemente för samhällbyggnadsnämnden – PDF (675 KB)

Datum för publicering | skapad: 2020-06-23

Populära sidor

  Återvinning & Sophantering

Det är företaget FTI (Förpacknings & tidningsinsamlingen) som ansvarar för våra återvinningsstationer i kommunen. Hitta din närmaste återvinningsstation (FTI webbplats) [...]

  Bostäder till salu

Här hittar du lediga hus, fritidshus och lägenheter i Nybro kommun. De objekt som visas på denna sida hämtas automatiskt [...]

  Protokoll & Kallelser

Offentliga handlingar från de politiska sammankomsterna. Handlingarna finns tillgängliga 1 år bakåt i tiden. Här hittar du datum, tid och [...]

  Taxor & Avgifter

Här hittar du alla dokument för avgifter och taxor i Nybro kommun. Alkohol, tobak och läkemedel Avgifter för tillståndsprövning och [...]

  Reglementen & Författningssamlingar

Här hittar du dokument för Nybro kommuns reglementen och författningssamlingar. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nybro kommun - PDF (569 KB) [...]