Utmärkelser och priser

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Via nomineringar från medborgare i kommunen sker årligen flertalet utmärkelser och priser som uppmärksammas extra på nationaldagsfirandet den 6 juni. Nomineringarna sker mellan den 15 januari och 31 mars.

Byggnadspris
Byggnadspriset avser att belöna goda resultat inom arkitektur och byggande, stimulera engagemanget för arkitektur, hålla fram goda exempel, stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad samt skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur.
Nybro kommuns Byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar kommuns moderna kulturarv.
Pristagare kan vara antingen fastighetsägaren, byggnadens ägare, byggnadens brukare eller en ideell förening.
Bedömningen avser färdig nybyggnad eller ändring av byggnad både exteriört och/eller interiört..
Vid frågor e-postas  samhallsbyggnad@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar – Byggnadspris

Eldsjälspris – idrott 
Eldsjälspriset – idrott delas ut som belöning och uppmuntran till person, personer eller förening för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens  föreningsliv – idrottsföreningar.
Vid frågor e-postas  fritid@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar-Eldsjälspris idrott

Eldsjälspris – övriga 
Eldsjälspriset – övriga delas ut som belöning och uppmuntran till person, personer eller förening för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens föreningsliv – övriga föreningar.
Vid frågor e-postas  fritid@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar-Eldsjälspris övriga

Kulturpris  
Kulturpriset delas ut till personer som erkännande för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet såsom litteratur, konsthantverk, musik, sång, teater, film, dans fotokonst, bildningsverksamhet, hembygdsforskning och kulturmiljövård. Priset kan även tilldelas grupp, organisation, förening och dylikt.
Vid frågor e-postas  barnochutbildning@nybro.se
 Här gör du din nominering.
  Stadgar-Kulturpris

Landsbygdsutvecklingspris
Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller person som gjort förtjänstfulla insatser för detta. Särskilt meriterande är om insatsen ger arbetstillfällen på landsbygden.
Vid frågor e-postas  kommun@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar – Landsbygdsutvecklingspris

Likabehandling
Likabehandlingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald i kommunen. Exempelvis för att ha synliggjort brister eller verkat för förbättringar inom området.
Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i kommunen. Även kommunanställda och anställda i de kommunala bolagen kan nomineras till priset.
Vid frågor e-postas  kommun@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar – Likabehandlingspris
 Stadgar – Hedersomnämnande för likabehandlingspris.

Miljö- och klimatpris
Miljö- och klimatpriset är instiftat för att uppmärksamma goda exempel på engagerade och effektiva insatser för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan i kommunen. Privatpersoner, föreningar, företag och organisationer som bor eller är verksamma inom Nybro kommun kan nomineras till priset.
Vid frågor e-postas  kommun@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar – Miljö och klimatpris

Ungdomspris 
Ungdomspris är för person under 25 år som har förmåga att skapa engagemang hos andra och utöva ett tydligt och empatiskt ledarskap.
Vid frågor e-postas  barnochutbildning@nybro.se
 Här gör du din nominering.
 Stadgar- Ungdomspris

 

 Här kan du läsa om de utmärkelser och priser som delades ut 2019.
 Här kan du läsa om tidigare års vinnare av byggnadspriset

 

Datum för publicering | skapad: 2020-04-01

Nyheter

  Coronavirus – covid-19

2020-04-06 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Att tänka källkritiskt

2020-03-31 - Det är speciellt viktigt att vid allvarliga händelser och kriser tänka efter vad du delar i sociala medier. Här får du några tips om hur du kan hjälpa till.

  Sandsopning

2020-03-31 - Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Hemkörning av mat och livsmedel

2020-03-25 - Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.

  Earth Hour 2020

2020-03-24 - Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Utmärkelser och priser

2020-04-01 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  Undervisning bedrivs på distans

2020-03-17 - Med anledning av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning på Åkrahällskolan, Nybro vuxenutbildning och SFI från och med [...]

  #vattentankar

2020-02-17 - 13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Inventering av Nybro stad

2020-02-11 - Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Medborgarlöfte 2020

2020-02-11 - Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

  Skräpplockardagarna

2020-01-31 - Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

  Sotning och brandskyddskontroll

2020-01-31 - Från och med februari månad övertar kommunen Nybro Sotningstjänst. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en viktig del i tryggheten.

  20-05-07 Starta eget träff

2020-01-21 - Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]