Utmärkelser och priser

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Via nomineringar från medborgare i kommunen sker årligen flertalet utmärkelser och priser som uppmärksammas extra på nationaldagsfirandet den 6 juni. Nomineringarna sker mellan den 15 januari och 31 mars. Vem vill du nominera?

Byggnadspris
Byggnadspriset avser att belöna goda resultat inom arkitektur och byggande, stimulera engagemanget för arkitektur, hålla fram goda exempel, stimulera skapandet av en estetiskt, socialt och ekologiskt hållbar stad samt skapa förståelse och efterfrågan på god arkitektur.
Nybro kommuns Byggnadspris tilldelas byggnad som förtjänstfullt bidrar till kommunens kulturhistoriskt värdefulla bebyggelse eller som förnyar kommuns moderna kulturarv.
Pristagare kan vara antingen fastighetsägaren, byggnadens ägare, byggnadens brukare eller en ideell förening.
Bedömningen avser färdig nybyggnad eller ändring av byggnad både exteriört och/eller interiört..
Vid frågor e-postas  samhallsbyggnad@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar – Byggnadspris

Eldsjälspris – idrott 
Eldsjälspriset – idrott delas ut som belöning och uppmuntran till person, personer eller förening för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens  föreningsliv – idrottsföreningar.
Vid frågor e-postas  fritid@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar-Eldsjälspris idrott

Eldsjälspris – övriga 
Eldsjälspriset – övriga delas ut som belöning och uppmuntran till person, personer eller förening för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kommunens föreningsliv – övriga föreningar.
Vid frågor e-postas  fritid@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar-Eldsjälspris övriga

Kulturpris  
Kulturpriset delas ut till personer som erkännande för särskilt värdefulla insatser inom det kulturella verksamhetsområdet såsom litteratur, konsthantverk, musik, sång, teater, film, dans fotokonst, bildningsverksamhet, hembygdsforskning och kulturmiljövård. Priset kan även tilldelas grupp, organisation, förening och dylikt.
Vid frågor e-postas  barnochutbildning@nybro.se
 Här gör du din nominering.
  Stadgar-Kulturpris

Landsbygdsutvecklingspris
Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller person som gjort förtjänstfulla insatser för detta. Särskilt meriterande är om insatsen ger arbetstillfällen på landsbygden.
Vid frågor e-postas  kommun@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar – Landsbygdsutvecklingspris

Likabehandling
Likabehandlingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald i kommunen. Exempelvis för att ha synliggjort brister eller verkat för förbättringar inom området.
Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i kommunen. Även kommunanställda och anställda i de kommunala bolagen kan nomineras till priset.
Vid frågor e-postas  kommun@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar – Likabehandlingspris
 Stadgar – Hedersomnämnande för likabehandlingspris.

Miljö- och klimatpris
Miljö- och klimatpriset är instiftat för att uppmärksamma goda exempel på engagerade och effektiva insatser för en bättre miljö och minskad klimatpåverkan i kommunen. Privatpersoner, föreningar, företag och organisationer som bor eller är verksamma inom Nybro kommun kan nomineras till priset.
Vid frågor e-postas  kommun@nybro.se.
 Här gör du din nominering.
 Stadgar – Miljö och klimatpris

Ungdomspris 
Ungdomspris är för person under 25 år som har förmåga att skapa engagemang hos andra och utöva ett tydligt och empatiskt ledarskap.
Vid frågor e-postas  barnochutbildning@nybro.se
 Här gör du din nominering.
 Stadgar- Ungdomspris

 

 Här kan du läsa om de utmärkelser och priser som delades ut 2019.
 Här kan du läsa om tidigare års vinnare av byggnadspriset

 

Datum för publicering | skapad: 2020-01-24

Nyheter

  Utmärkelser och priser

2020-01-24 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  20-02-27 Starta eget träff

2020-01-21 - Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Nybroförslaget

2019-12-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.

  Tobaksfri skoltid

2019-11-19 - Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag eller [...]