Utmärkelser 2020

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Mellan den 15 januari och 31 mars har medborgare i kommunen kunnat nominera och pristagare har nu utsetts. Planerat är att fira pristagarna 2020 i samband med kommunfullmäktige i december men vi vill redan nu gratulera er alla.  

Landsbygdsutvecklingspris – Ljusås Hundpensionat

Ljusås Hundpensionat bedriver en välskött verksamhet som på relativt kort tid arbetat upp ett fullbokat pensionat där hundarna alltid individuellt står i fokus. Även stallplatser för hästar samt ekologisk djurhållning för kött- och ungdjur bedrivs på gården. Detta gör att miljön med gärdsgårdar och hagar alltid hålls i ordning, vilket ger trivsel för hela byn. Mot bakgrund av sina insatser för landsbygden i Nybro kommun tilldelas Ljusås Hundpensionat Landsbygdsutvecklingspriset 2020”

Likabehandlingspris – Linnéa Götesson och Linda Lawner Wåhlin

Med stort engagemang har Linnéa Götesson och Linda Lawner Wåhlin startat och drivit förening för ensamkommande i Nybro. Föreningen har hjälpt ett antal ungdomar med integration, bostad, ekonomiskt stöd och kontakter med myndigheter.

Eldsjälspris kultur  – Lena Bohman

Med stor kunskap och stort engagemang har Lena inspirerat och väglett både gammal och ung inom litteraturens värld under många år.

Ungdomspris – Elias Fransson-Ingholt

Elias har nått stora tävlingsframgångar inom Jui-Jitsu både nationellt och internationellt. Han är dessutom en förebild och inspirationskälla som stöttar och hjälper barn och ungdomar inom NKC både under träning och tävling.

Eldsjälspris idrott – Jan Söderberg och Magnus Johnsson, Pukebergs BK

Jan och Magnus har med sitt djupa engagemang tillfört Pukebergs BK värdefulla insatser som bidragit stort till den resa föreningen gjort på senare år. Med ett stort hjärta för sin förening tar sig Jan och Magnus an olika uppgifter inom föreningen. Allt från lagledare, vaktmästare, sportansvariga och att sköta tvätt till att stötta och peppa föreningens barn och ungdomar. Två verkliga eldsjälar som brinner för sin förening i utveckling av både verksamhet och anläggning.

Eldsjälspris övriga föreningar – Eiron Sverkén, Flerohopps Folkets Hus och Park

Genom sin långa och trogna tjänst i Flerhopp Folkets Hus tilldelas Eiron årets Eldsjälspris övriga föreningar. Sedan 1974 har Eiron varit kassör i föreningen och har med sitt outtröttliga arbete lagt otaliga timmar i föreningen. Eiron är en sann eldsjäl som arbetar i det tysta med stort engagemang och en fantastisk lojalitet för sin hembygd och för sin förening.priser.

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-04 | skapad: 2020-05-14

Nyheter

  Upplev Nybro på sju dagar

2020-08-10 - Fram till sista augusti kan du tävla om fina priser genom att besöka tre av våra vandringsleder och sjöar under sju dagar.

  Släng inte matrester i naturen

2020-08-06 - Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att afrikansk svinpest sprids till Sverige genom att slänga matrester i soptunnan och inte i naturen.

  Coronavirus – covid-19

2020-07-03 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Sommarpraktik i Nybro kommun

2020-07-01 - Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-06-26 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Reparationsarbete vecka 27

2020-06-17 - Bron vid Villagatan/ Tunnelgatan kommer vecka 27 (29 juni-5 juli) att vara avstängd för reparationsarbete. Även bron utanför Orrefors, Riveberg [...]

  Byggnation Grönvägen 2020

2020-06-11 - Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 - vecka 28. Vi sätter om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar.

  Sök kulturstipendium

2020-06-09 - Fram till den 1 september finns möjlighet att söka Region Kalmar läns kulturstipendium.

  Ökad risk för våld i hemmet

2020-05-25 - Corona-pandemin har lett till att många tvingas stanna hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en [...]

  Utmärkelser 2020

2020-05-14 - Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Nybroförslaget

2020-05-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Krisberedskapsveckan 2020

2020-05-08 - Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.