Utmärkelser 2020

Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande. Mellan den 15 januari och 31 mars har medborgare i kommunen kunnat nominera och pristagare har nu utsetts. Planerat är att fira pristagarna 2020 i samband med kommunfullmäktige i december men vi vill redan nu gratulera er alla.  

Landsbygdsutvecklingspris – Ljusås Hundpensionat

Ljusås Hundpensionat bedriver en välskött verksamhet som på relativt kort tid arbetat upp ett fullbokat pensionat där hundarna alltid individuellt står i fokus. Även stallplatser för hästar samt ekologisk djurhållning för kött- och ungdjur bedrivs på gården. Detta gör att miljön med gärdsgårdar och hagar alltid hålls i ordning, vilket ger trivsel för hela byn. Mot bakgrund av sina insatser för landsbygden i Nybro kommun tilldelas Ljusås Hundpensionat Landsbygdsutvecklingspriset 2020”

Likabehandlingspris – Linnéa Götesson och Linda Lawner Wåhlin

Med stort engagemang har Linnéa Götesson och Linda Lawner Wåhlin startat och drivit förening för ensamkommande i Nybro. Föreningen har hjälpt ett antal ungdomar med integration, bostad, ekonomiskt stöd och kontakter med myndigheter.

Eldsjälspris kultur  – Lena Bohman

Med stor kunskap och stort engagemang har Lena inspirerat och väglett både gammal och ung inom litteraturens värld under många år.

Ungdomspris – Elias Fransson-Ingholt

Elias har nått stora tävlingsframgångar inom Jui-Jitsu både nationellt och internationellt. Han är dessutom en förebild och inspirationskälla som stöttar och hjälper barn och ungdomar inom NKC både under träning och tävling.

Eldsjälspris idrott – Jan Söderberg och Magnus Johnsson, Pukebergs BK

Jan och Magnus har med sitt djupa engagemang tillfört Pukebergs BK värdefulla insatser som bidragit stort till den resa föreningen gjort på senare år. Med ett stort hjärta för sin förening tar sig Jan och Magnus an olika uppgifter inom föreningen. Allt från lagledare, vaktmästare, sportansvariga och att sköta tvätt till att stötta och peppa föreningens barn och ungdomar. Två verkliga eldsjälar som brinner för sin förening i utveckling av både verksamhet och anläggning.

Eldsjälspris övriga – Eiron Sverkén, Flerohopps Folkets Hus och Park

Genom sin långa och trogna tjänst i Flerhopp Folkets Hus tilldelas Eiron årets Eldsjälspris Övriga. Sedan 1974 har Eiron varit kassör i föreningen och har med sitt outtröttliga arbete lagt otaliga timmar i föreningen. Eiron är en sann eldsjäl som arbetar i det tysta med stort engagemang och en fantastisk lojalitet för sin hembygd och för sin förening.priser.

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-15 | skapad: 2020-05-14

Nyheter

  Ökad risk för våld i hemmet

2020-05-25 - Corona-pandemin har lett till att många tvingas stanna hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en [...]

  Coronavirus – covid-19

2020-05-15 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-05-14 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Utmärkelser 2020

2020-05-14 - Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Nybroförslaget

2020-05-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Krisberedskapsveckan 2020

2020-05-08 - Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Annorlunda valborg i år

2020-04-29 - De vanliga valborgsfirandena i kommunen är inställda i år på grund av spridningen av covid-19.

  Tips till dig med tonåring hemma

2020-04-28 - Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Här får du tips från kampanjen Tänk Om.

  Nya villatomter i Madesjö

2020-04-17 - Nu kan vi erbjuda två fina villatomter på Sven Krååks väg i Madesjö. Tomterna är ca 1 500 respektive 1 [...]

  Utrustning i äldreomsorgen

2020-04-15 - Ryggsäcken finns med vid alla besök hos kund i hemtjänsten för att enkelt kunna sköta handhygienen vid och efter varje besök.

  Att tänka källkritiskt

2020-03-31 - Det är speciellt viktigt att vid allvarliga händelser och kriser tänka efter vad du delar i sociala medier. Här får du några tips om hur du kan hjälpa till.

  Sandsopning

2020-03-31 - Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Hemkörning av mat och livsmedel

2020-03-25 - Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.

  Earth Hour 2020

2020-03-24 - Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Utmärkelser och priser

2020-04-01 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  Undervisning bedrivs på distans

2020-03-17 - Med anledning av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning på Åkrahällskolan, Nybro vuxenutbildning och SFI från och med [...]

  #vattentankar

2020-02-17 - 13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Inventering av Nybro stad

2020-02-11 - Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Medborgarlöfte 2020

2020-02-11 - Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

  Skräpplockardagarna

2020-01-31 - Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

  Sotning och brandskyddskontroll

2020-01-31 - Från och med februari månad övertar kommunen Nybro Sotningstjänst. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en viktig del i tryggheten.