Tummen upp för hemtjänsten i Nybro kommun

Det går framåt för hemtjänsten i Nybro kommun. Årligen skickar Socialstyrelsen en enkät till alla som har hemtjänst i Sverige. I Nybro kommun visar resultatet att 92% är nöjda. Medarbetarna gör dagligen fantastiska insatser hos kunderna.

Enkäten som Socialstyrelsen skickar årligen till kunder inom hemtjänsten innehåller 24 frågor inom olika områden som exempel bemötande, inflytande och tillgänglighet. Sammanfattningsvis visar resultatet i Nybro kommun på stor nöjdhet.

– Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och det är glädjande att resultaten från enkäten visar att hemtjänsten har ett stort förtroende, säger Marie Sjöö, verksamhetschef.

Svaren är betydelsefulla och används i omsorgsförvaltningens fortsatta förbättringsarbete för att ge alla våra kunder inom hemtjänsten god vård och omsorg.

Bland det som är bäst framgår att:
– Jag blir bra bemött av personalen.
– Mina åsikter och önskemål blir hörda.
– Jag tycker personalen har tillräckligt med tid.

Bland det som kan bli bättre framgår att:
– Jag vill enklare komma i kontakt med personalen.
– Jag vill att det ska vara enklare att framföra synpunkter och klagomål.

Under 2020 har hemtjänsten som mål att:

  • Det ska bli lättare att komma i kontakt med oss.
  • Det ska bli tydligare vart du ska vända dig med synpunkter och klagomål.

Kontaktpersoner:
Marie Sjöö, verksamhetschef hemtjänst, omsorgsförvaltningen, 0481-453 14
Susanne Vergou, utvecklingsstrateg, omsorgsförvaltningen, 0481-453 01

Datum för publicering | skapad: 2019-10-04

Nyheter

  19-12-10 Julklapp till Nybros näringsliv

2019-12-02 - En julklapp till Nybro kommuns näringsliv från Nybro kommun! Välkommen till lunch 10 december med en spännande föreläsning med Stefan Bernhardsson, digital annonsexpert.

  Tobaksfri skoltid

2019-11-19 - Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Nationell totalförsvarsövning

2019-11-06 - Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att [...]

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

2019-09-30 - Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Klimatstrejk fredagen den 27 september

2019-09-27 - Med anledning av FN:s klimattoppmöte har den senaste veckan genomsyrats av aktiviteter för att uppmärksamma den alltmer akuta klimatkrisen. Under [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2019-09-24 - Nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är [...]

  Pride!

2019-09-02 - Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag och [...]