Trygghets- och social investeringsfond och landsbygdsfond

Nybro kommun har i sitt bokslut 2017 avsatt medel till två fonder för att bland annat främja sociala relationer, integration och sysselsättning. Kommunstyrelsens arbetsutskott tog i dagarna beslut om att tilldela medel till Målerås Folketshusförening, Nybro pastorat i Svenska kyrkan och Växla försörjningsstöd, ett samarbete mellan Nybro kommun och Arbetsförmedlingen. 

Att vi nu kan ta fonderna i bruk och tilldela medel som bygger gemenskap och trygghet är betydelsefullt för hela Nybro kommun, det är glädjande att våra invånare på detta sätt kan ta del av kommunens starka ekonomiska resultat, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Medel till Växla försörjningsstöd är riktade till att få fler personer in i arbetsmarknaden. Det är en samverkan mellan Nybro kommun och Arbetsförmedlingen. Planerat är att kommunen anställer fem personer som har förutsättningar att jobba men av olika anledningar inte tar sig in på arbetsmarknaden.

Målerås Folketshusförenings medel är ett investeringsbidrag för byte av tak och yttre målning.

Nybro pastorats projekt ska motverka asylsökande ungdomars bostadslöshet, utanförskap och ohälsa. Projektet ska också öka tryggheten, gemenskapen och den sociala samvaron i Nybro kommun.

Landsbygdsfonden och Trygghets- och sociala investeringsfonden har inga krav på egen insats, finansiering eller ideella arbetsinsatser. Ansökan ska göras av en förening eller en utvecklingsgrupp och vara förankrad i bygden samt helst i samarbete med det lokala näringslivet. Fonderna kan ansökas fram till 2019-12-31 eller tills dess att medlen är förbrukade. För mer information kontaktas kommunen via kommun@nybro.se.

Datum för publicering | skapad: 2018-12-06
Webbredaktör: Anette Gustavsson | anette.gustavsson@nybro.se
Id: inlägg: 6708 - kategori: 14

Nyheter

  Förebygg brand hemma

2018-12-13 - Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Anmälan av jullovsaktiviteter

2018-12-06 - Jullovet är snart här och det är dags för en välbehövlig ledighet för både liten och stor! Jullovet innebär många [...]

  Mötesplats Pukeberg

2018-12-04 - Tillsammans med Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Nybro Företagsgrupp och Glasriket blir mötesplatsen en permanent plats där kunskaper och erfarenheter korsas och [...]

  Taxan för villatomter höjs!

2018-12-04 - Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Otillåtna skyltar - vad gäller?

2018-11-27 - Vad ska man göra om man misstänker otillåtna skyltar på kommunens mark? Enligt regelverket är det polisen som ska gripa [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

2018-11-22 - Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Ansök om svensk flagga eller fana

2018-11-21 - Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Fanorna och flaggorna delas ut i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.

  Skyll inte på halkan - räkna med den!

2018-11-06 - Du som fastighetsägare Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Mindre mängder [...]

  Hur gör du när du tömmer poolen?

2018-11-02 - Var tömmer du vattnet från poolen? Töm inte din pool direkt i vattendraget eller dagvattenbrunnen! Här kommer några råd för [...]

  Invigning av nya Stadshusplan

2018-10-22 - Varmt välkommen på invigning av Stadshusplan! På fredag 26 oktober kl. 14 är det dags för invigning. De första 100 [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2018-10-01 - Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller. Dagen [...]

  Mät radon i din villa!

2018-09-21 - Nu är det dags att mäta radon i din villa. Vet du med dej att det är länge sedan förra [...]

  Fullt ös på Svartbäcksmåladagen

2018-09-11 - För andra året i rad gick Svartbäcksmåladagen av stapeln den 8 september. Med drygt 20 föreningar erbjöds olika aktiviteter i allt från att gå på lina till dragkamp och att utmana Emma Igelström och Peter Bláha.

  Avverkning i Smedstorp

2018-09-05 - Nybro kommun kommer under vecka 36 eller 37 att avverka skog inom Smedstorps industriområde, se bild. När skogsmaskiner är i [...]