Tobaksfri skoltid

Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. De som börjar tidigt med rökning har dessutom ett mer regelbundet bruk jämfört med de som börjat senare. Det finns därmed stora vinster för samhälle och individ om debuten senareläggs.  

I kampanjen  Tobaksfri skoltid samarbetar Länsstyrelserna i Blekinge, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län för att få en bättre förståelse för hur arbetet i skolan bör bedrivas framåt för att uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

Därför har det gjorts en  målgruppsanalys på temat. Resultatet ska ligga till grund för länens fortsatta tobaksförebyggande arbete med inriktning på skolan.

Sammanlagt har 24 fokusgrupper genomförts på åtta olika skolor (fyra högstadie- och fyra gymnasieskolor). Tre fokusgrupper har genomförts per skola: En med tobaksbrukande elever, en med icke-tobaksbrukande elever och en med personal.

Skolorna finns på följande platser: Nybro, Gnosjö, Jämjö, Högsby, Habo, Markaryd, Ronneby och Tingsryd.

Vad kan du som vuxen göra?

  • Som förälder sätter du gränserna. Gör tydligt att det under inga omständigheter är okej att röka innan 18 år. Nolltolerans gör skillnad.
  • Börja prata tidigt. Enligt undersökningen sker ungdomars kontakt med tobak i tidig ålder. Våga prata om tobak tidigt, gärna i mellanstadiet.
  • Köp aldrig ut tobak till någon under 18 år.

Mer information om  Tobaksfri skoltid hittar du här.
 Läs hela undersökningen i sin helhet här.

Här kan du läsa mer om alkohol- och narkotikaupplysning:
 Tobaksfakta
 Tänk om
 Drugsmart
 UMO
 Youmo

Datum för publicering | skapad: 2019-11-19

Nyheter

  19-12-10 Julklapp till Nybros näringsliv

2019-12-02 - En julklapp till Nybro kommuns näringsliv från Nybro kommun! Välkommen till lunch 10 december med en spännande föreläsning med Stefan Bernhardsson, digital annonsexpert.

  Tobaksfri skoltid

2019-11-19 - Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Nationell totalförsvarsövning

2019-11-06 - Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att [...]

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

2019-09-30 - Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Klimatstrejk fredagen den 27 september

2019-09-27 - Med anledning av FN:s klimattoppmöte har den senaste veckan genomsyrats av aktiviteter för att uppmärksamma den alltmer akuta klimatkrisen. Under [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2019-09-24 - Nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är [...]

  Pride!

2019-09-02 - Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag och [...]