Stödåtgärder för näringslivet i Nybro Kommun

Företagarna i kommunen är mycket betydelsefulla. För komplettera nationella insatser i den situation som råder i samband med Covid-19 införs följande åtgärder:

  • Om kund begär anstånd med betalning behandlar kommunen och kommunala bolagen detta positivt gällande fakturor och avgifter inom vatten och avlopp, elnät och fjärrvärme samt tillstånd och tillsyn. Det vill säga fakturor från Nybro kommun, NBAB och Nybro Energi.
  • Om kund begär anstånd med betalning för hyra gällande verksamhetslokaler som kommun eller kommunala bolag är hyresvärd behandlas detta positivt.
  • Kommunen och dess bolag kortar betaltiden i den mån det är möjligt till anlitade leverantörer, för att på så sätt ytterligare bidra till att stärka företagens likviditet..
  • Kommunen skjuter upp tillsynsbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden.
  • Näringslivsenheten har uppgift att stödja företag kring frågor både med anledning av de åtgärder kommunen vidtar men framförallt för kring de beslut som Riksdag och Regering vidtar.
  • För att stötta den lokala handeln & service, finansierar Nybro kommun framtagning av POP-UP webbshop som kommer att administreras av Nybro Företagsgrupp. Alla företag i handel & service i Nybro kommun erbjuds att kostnadsfritt sälja sina varor och tjänster genom denna webbshop under en begränsad tid.
  • Nyföretagarcentrum erbjuder småföretag digitala möten för att stötta med koppling till effekter av covid-19. Detta för att småföretagen ofta är extra sårbara och inte alltid har resurser att sätta sig in i all information.
  • Kommunen undersöker om det är möjligheterna att restauranger kan öppna sina uteserveringar tidigare om så önskas.

Vi måste hjälpas åt! Kommunen är öppen för ytterligare insatser och kommer att fortsätta dialogen med det lokala näringslivet och andra aktörer. Önskemål om fler insatser prövas kontinuerligt.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C) kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Mikael Svanström (S), kommunstyrelsens vice ordförande, 072-380 86 06
Maria Faltin, näringslivschef 0481-452 08
Susanne Stockman, destinationsutvecklare, besök och handel, 0481-456 94.

Datum för publicering | skapad: 2020-03-24

Nyheter

  Hjälp att handla dagligvaror

2020-03-26 - Vi får in många frågor till kommunen som gäller möjligheten att få hjälp att handla dagligvaror. Det är något man [...]

  Coronavirus – covid-19

2020-03-25 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

2020-03-25 - Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.

  Earth Hour 2020

2020-03-24 - Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Kalkning av sjöar och vattendrag

2020-03-05 - Fredag den 13 mars påbörjas vårens kalkningsinsats i våra sjöar, om väder och vind tillåter. Optimix, granulerad kalk, sprids med [...]

  #vattentankar

2020-02-17 - 13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Inventering av Nybro stad

2020-02-11 - Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Medborgarlöfte 2020

2020-02-11 - Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

  Skräpplockardagarna

2020-01-31 - Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

  Sotning och brandskyddskontroll

2020-01-31 - Från och med februari månad övertar kommunen Nybro Sotningstjänst. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en viktig del i tryggheten.

  Utmärkelser och priser

2020-01-24 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  20-05-07 Starta eget träff

2020-01-21 - Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Nybroförslaget

2019-12-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.