Information och stöd till föreningar som hanteras av samhällsbyggnadsnämnden

Spridningen av coronaviruset påverkar hela vårt samhälle och så även det lokala föreningslivet. För att hjälpa till och underlätta för föreningslivet har ett antal åtgärdspunkter och information sammanställts.

Föreningsbidrag

 • Dispens ges för att skicka in årsmötesprotokoll, godkänd verksamhets- ekonomisk- och revisionsberättelse under hela 2020.
 • Eventuellt kommer föreningarnas sammankomster minska för 2020. Men budgeten för Lokalt aktivitetsstöd (LOK) 2020 kommer att vara oförändrad. Vilket resulterar i att summan per sammankomst blir högre.

Avbokningar av sport- och fritidsanläggningar

 •  Avbokningsreglerna gäller ej from 13 mars och tills vidare. Dock måste föreningen meddela avbokningen till sport och fritid.

Fakturor

 • Om anstånd önskas på faktura från Nybro kommun, sport och fritid ska en ansökan göras till  fritid@nybro.se. Märk ansökan med ”Begäran om anstånd på faktura”. Ansökan ska innehålla;
 • Fakturanummer
 • Förfallodatum
 • Kundnummer:
 • Föreningsnamn och organisationsnummer
 • Belopp

Övrigt

 • Nybro kommun arbetar nu med att se över möjligheten till ett ekonomiskt stöd riktad till det lokala föreningslivet. Hur detta stöd ska fördelas eller ansökas är idag inte bestämt. Mer information kommer när riktlinjer är framtagna.
 • Hos  Riksidrottsförbundet finns möjlighet för anslutna RF-föreningar att söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten för att kunna fortsätta bedriva den säkert. Till exempel inköp av utrustning för att bedriva  utomhusträning.
 • Sport och fritid uppmanar föreningslivet att ta del av och följa rekommendationer och riktlinjer från  Folkhälsomyndigheten och  Riksidrottsförbundet med anledning av covid -19.
 •  nybro.se hittar du viktig information om coronaviruset och Nybro kommun. Här hittar du också telefonnummer och länkar som kan hjälpa dig få svar på dina frågor om coronaviruset covid-19. Även tips och råd om hur du kan hjälpa till att minska smittspridningen.

Sport och fritid finns här för er!
Ni är alltid välkomna att kontakta sport och fritid via e-post eller telefon.

Med vänlig hälsning,
Liselott Lindkvist
Sport- och fritidschef

Datum för publicering | skapad: 2020-04-08

Nyheter

  Ökad risk för våld i hemmet

2020-05-25 - Corona-pandemin har lett till att många tvingas stanna hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en [...]

  Coronavirus – covid-19

2020-05-15 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-05-14 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Utmärkelser 2020

2020-05-14 - Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Nybroförslaget

2020-05-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Krisberedskapsveckan 2020

2020-05-08 - Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Annorlunda valborg i år

2020-04-29 - De vanliga valborgsfirandena i kommunen är inställda i år på grund av spridningen av covid-19.

  Tips till dig med tonåring hemma

2020-04-28 - Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Här får du tips från kampanjen Tänk Om.

  Nya villatomter i Madesjö

2020-04-17 - Nu kan vi erbjuda två fina villatomter på Sven Krååks väg i Madesjö. Tomterna är ca 1 500 respektive 1 [...]

  Utrustning i äldreomsorgen

2020-04-15 - Ryggsäcken finns med vid alla besök hos kund i hemtjänsten för att enkelt kunna sköta handhygienen vid och efter varje besök.

  Att tänka källkritiskt

2020-03-31 - Det är speciellt viktigt att vid allvarliga händelser och kriser tänka efter vad du delar i sociala medier. Här får du några tips om hur du kan hjälpa till.

  Sandsopning

2020-03-31 - Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Hemkörning av mat och livsmedel

2020-03-25 - Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.

  Earth Hour 2020

2020-03-24 - Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Utmärkelser och priser

2020-04-01 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  Undervisning bedrivs på distans

2020-03-17 - Med anledning av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning på Åkrahällskolan, Nybro vuxenutbildning och SFI från och med [...]

  #vattentankar

2020-02-17 - 13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Inventering av Nybro stad

2020-02-11 - Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Medborgarlöfte 2020

2020-02-11 - Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

  Skräpplockardagarna

2020-01-31 - Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

  Sotning och brandskyddskontroll

2020-01-31 - Från och med februari månad övertar kommunen Nybro Sotningstjänst. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en viktig del i tryggheten.