Polisens trygghetsundersökning 2019

Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun är något förbättrade jämfört med förra året.

Undersökningen mäter medborgarnas upplevda trygghet, anmälningsbenägenhet och hur många som utsatts för brott. Det är slumpvis utvalda medborgare i åldern 16 – 85 år som fått möjligheten att besvara undersökningen.

Resultatet visar att den upplevda tryggheten är bra och utsattheten för brott låg. Upplevd otrygghet handlar främst om trafikfrågor och då bilar som kör för fort.

Undersökningen ger en indikation om viss otrygghetskänsla utomhus och då vid vistelse ensam sent ute på kvällen. Indikationer finns också på att man avstår från att åka buss eller tåg. Oron att utsättas för brott är lägre än förra året och den konkreta utsattheten för brott låg.

I slutet av året kommer Nybro kommun och Lokalpolisområde Nybro att underteckna ett nytt medborgarlöfte. Löftet utgår från samverkansöverenskommelsen och skapar en tydlig samarbetsarena med fokus på ett förebyggande trygghetsarbete.

– Allas trygghet i Nybro är angelägen och i år kommer vi prioritera insatser för att öka tryggheten i den offentliga miljön, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Polisens huvuduppgift är att minska brottslighet och öka trygghet. Att kunna känna sig trygg i samhället är viktigt och prioriterat för oss, säger Mikael Sjöström, kommunpolis Nybro.

Datum för publicering | skapad: 2019-11-14

Nyheter

  19-12-10 Julklapp till Nybros näringsliv

2019-12-02 - En julklapp till Nybro kommuns näringsliv från Nybro kommun! Välkommen till lunch 10 december med en spännande föreläsning med Stefan Bernhardsson, digital annonsexpert.

  Tobaksfri skoltid

2019-11-19 - Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Nationell totalförsvarsövning

2019-11-06 - Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att [...]

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

2019-09-30 - Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Klimatstrejk fredagen den 27 september

2019-09-27 - Med anledning av FN:s klimattoppmöte har den senaste veckan genomsyrats av aktiviteter för att uppmärksamma den alltmer akuta klimatkrisen. Under [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2019-09-24 - Nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är [...]

  Pride!

2019-09-02 - Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag och [...]