Nybroförslaget

Nybroförslaget ger dig som är folkbokförd i kommunen möjlighet att via e-tjänst och med e-legitimation framföra en idé eller förslag till kommunen. Andra invånare kan sedan rösta på ditt förslag via samma tjänst.

Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och stötta andras förslag. Om 50 personer eller fler stöttar förslaget lämnas det vidare för handläggning och beredning innan politiskt beslut tas i respektive nämnd eller i kommunfullmäktige.

Syftet med Nybroförslag är att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig.

Nybroförslag lämnas via kommunens e-tjänst, för detta krävs en e-legitimation.

Personer folkbokförda i Nybro kommun som inte har tillgång till internet eller e-legitimation kan få hjälp på Medborgarkontoret att lägga in förslaget i e-tjänsten.

E-tjänst för att lämna Nybroförslag:
 minasidor.nybro.se/nybroforslag

E-tjänst för att rösta och se aktiva Nybroförslag:
 minasidor.nybro.se/forslag/nybroforslag

Datum för publicering | ändrad: 2020-01-27 | skapad: 2019-12-11

Nyheter

  Utmärkelser och priser

2020-01-24 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  20-02-27 Starta eget träff

2020-01-21 - Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Nybroförslaget

2019-12-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.

  Tobaksfri skoltid

2019-11-19 - Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag eller [...]