Nybroförslaget – en vinst för alla i Nybro kommun

Nybroförslaget är i grund och botten en e-tjänst som gör att medborgarna på ett mer tillgängligt och effektivt sätt kan bidra till utveckling och förändring i Nybro kommun. Det är också en del i demokratiseringsprocessen eftersom förslagen publiceras på nybro.se där medborgarna kan stötta de förslag de tycker är relevanta.

Genom e-tjänsten identifieras invånarna och när inskickat Nybroförslag publicerats på webben kan var och en gå in och stötta förslaget. När 50 personer under 60 dagar stöttat förslaget lämnas det vidare för handläggning och beredning i berörd nämnd.

– I vår vision framgår det tydligt att vi alla ha en del i att bygga framtidens större Nybro. Genom Nybroförslaget blir det både mer tidsenligt och enklare att bira till utvecklingen, det blir en vinst för alla i kommunen, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande.

Nybroförslaget är en betydelsefull del i att stärka demokratin, öka delaktigheten och att ge medborgare en större möjlighet att engagera sig.

– Vi har med glädje sett att fler vill påverka utvecklingen i kommunen. I vårt arbete med digitala Nybro ser vi att Nybroförslaget kan tillföra mycket, det handlar också om öppenhet och transparens samtidigt som att det är viktigt att vi i kommunen har effektiva processer, säger Carina Åresved-Gustavsson, tf kommunchef.

Den 28 oktober tog kommunstyrelsen beslut att ärendet förs vidare till kommunfullmäktiges möte den 18 november för slutligt beslut. Beroende på slutligt beslut kommer medborgarna i kommunen informeras om hur Nybroförslaget fungerar.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Carina Åresved-Gustavsson, kommunchef, 0481-452 12

Datum för publicering | skapad: 2019-10-29

Nyheter

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Nationell totalförsvarsövning

2019-11-06 - Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att [...]

  Invigning av MTB-leder

2019-11-05 - Lördagen den 9 november inviger vi Svartbäcksmålas nya mountainbikeleder med tal, korvgrillning och förstås - cykling!

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

2019-09-30 - Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Klimatstrejk fredagen den 27 september

2019-09-27 - Med anledning av FN:s klimattoppmöte har den senaste veckan genomsyrats av aktiviteter för att uppmärksamma den alltmer akuta klimatkrisen. Under [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2019-09-24 - Nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är [...]

  På egna ben

2019-09-16 - I dag den 16 september drar tävlingen ”På egna ben” igång. Tävlingen riktar sig till elever i åk 4-6 och [...]

  Pride!

2019-09-02 - Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Digitala Nybro

2019-08-23 - Den 30 och 31 oktober mellan klockan 15 och 18 erbjuds seniorer över 65 år möjlighet att få nya digitala [...]

  Skolstart i Nybro kommun

2019-08-19 - Äntligen börjar skolan! I morgon tisdag den 20 augusti börjar äntligen skolan igen. Alla skolbarn är hjärtligt välkomna till en [...]

  Dags för årlig trygghetsmätning

2019-08-12 - I dagarna skickar Polisen och Nybro kommun ut den årliga trygghetsenkäten till 300 personer i kommunen. För att öka tryggheten [...]

  Eldningsförbud upphör

2019-08-01 - Från och med klockan 12.00 idag torsdag 1 augusti upphör eldningsförbudet i Nybro kommun. Eldningsförbud föreskrift - PDF (53 KB)

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag och [...]