Väddsandbi - viktig för pollinering

Nybro kommun är Sveriges femte bi-vänligaste kommun och bäst i Småland

Läget för de vilda pollinatörerna är allvarligt skriver Naturskyddsföreningen i sin rapport Sveriges Bivänligaste kommun 2020. Bara i Sverige är en tredjedel av våra cirka 270 vilda biarter på väg att försvinna. Vi är beroende av bin och andra pollinerande insekters livsviktiga arbete och här sticker Nybro kommuns naturvårdsarbete ut. Nybro kommun är Sveriges femte bi-vänligaste kommun och bäst i Småland. 

Naturvårdsarbetet i kommunen pågår på många olika plan, allt från praktiska insatser till fysisk planering. Kommunen har genom sitt långsiktiga arbete skapat goda förutsättningar för ett fungerande ekosystem och biologisk mångfald.

– Den inventering av vilka bin som finns och var de finns, som mynnar ut i ett kunskapsunderlag är steg 1 för att skapa en bra miljö för våra bin, säger Per Ahlgren, naturvårdshandläggare.

– Enligt artportalen har vi flest stekelarter i Sverige. Ett roligt exempel är arten Ölandsgökbi, en art för åtgärdsprogram för hotade arter (ÅGP), är lika vanlig här som på Öland, kanske vanligare.

Med inventeringen och erfarenheten som utgångspunkt sprider kommunen kunskapen vidare och flera åtgärder genomförs:

• En skötselplan har tagits fram tillsammans med Nybro golfklubb för att bibehålla sandiga miljöer och skapa en miljö för bin, andra insekter och torrmarksflora vid golfbanan.
• I centrala Nybro skapas bimångfald med sand där det planteras växter som klarar torrare miljöer till förmån för våra pollinerare dvs våra vilda bin.
• I Svartbäcksmåla och i andra delar av kommunen skapas biparadis. Bland annat genom att i samband med rivning tillvara ta en ladugårdsvägg där bin trivs och flytta den till Svarbäcksmåla, samt uppförande av flera insektshotell modell större på flera platser.
• På flera platser främst i anslutning till Nybroåsen blottläggs sanden för att gynna torrmarksflora samt skapar boplatser för vilda bin.
• Stora gräsytor slutar klippas för att bli ängsmarker.

I Naturskyddsföreningens rapport är Nybro kommun ett undantag, dvs som mindre kommun med stor yta och begränsade resurser hamnar kommunen mycket högt upp på listan, ett bevis på att resurserna används effektivt.

– Vi är en kommun med begränsade resurser jämfört med de kommuner som kommit högre upp på listan. Vi har en stor areal att förvalta och det sker på ett mycket framgångsrikt sätt för våra betydelsefulla bin, jag är riktigt stolt över det naturvårdsarbete som genomförs, säger Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande (C), 070-553 21 70
Per Ahlgren, naturvårdshandläggare, 0481-453 50

 Hjälp våra bin – här kan du läsa vad du själv kan göra

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-01 | skapad: 2020-05-29

Nyheter

  Coronavirus – covid-19

2020-07-03 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Sommarpraktik i Nybro kommun

2020-07-01 - Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-06-26 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Lovaktiviteter

2020-06-22 - Här hittar du tips på flera roliga aktiviteter och saker att göra på sommarlovet!

  Reparationsarbete vecka 27

2020-06-17 - Bron vid Villagatan/ Tunnelgatan kommer vecka 27 (29 juni-5 juli) att vara avstängd för reparationsarbete. Även bron utanför Orrefors, Riveberg [...]

  Byggnation Grönvägen 2020

2020-06-11 - Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 - vecka 28. Vi sätter om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar.

  Sök kulturstipendium

2020-06-09 - Fram till den 1 september finns möjlighet att söka Region Kalmar läns kulturstipendium.

  Ökad risk för våld i hemmet

2020-05-25 - Corona-pandemin har lett till att många tvingas stanna hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en [...]

  Utmärkelser 2020

2020-05-14 - Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Nybroförslaget

2020-05-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Krisberedskapsveckan 2020

2020-05-08 - Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Annorlunda valborg i år

2020-04-29 - De vanliga valborgsfirandena i kommunen är inställda i år på grund av spridningen av covid-19.

  Tips till dig med tonåring hemma

2020-04-28 - Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Här får du tips från kampanjen Tänk Om.

  Nya villatomter i Madesjö

2020-04-17 - Nu kan vi erbjuda två fina villatomter på Sven Krååks väg i Madesjö. Tomterna är ca 1 500 respektive 1 [...]

  Utrustning i äldreomsorgen

2020-04-15 - Ryggsäcken finns med vid alla besök hos kund i hemtjänsten för att enkelt kunna sköta handhygienen vid och efter varje besök.

  Att tänka källkritiskt

2020-03-31 - Det är speciellt viktigt att vid allvarliga händelser och kriser tänka efter vad du delar i sociala medier. Här får du några tips om hur du kan hjälpa till.

  Sandsopning

2020-03-31 - Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Utmärkelser och priser

2020-04-01 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.