Mötesplats Pukeberg

Nybro kommun och Linnéuniversitetet stärker samverkansarenan i Pukeberg

Linnéuniversitetet och Nybro kommun har ett ömsesidigt intresse av att stärka och utveckla långsiktig samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig sektor i Nybro kommun med omnejd. Den 24 januari kommer därför Nybro kommun och Linnéuniversitetet skriva under en avsiktförklaring om fortsatt samverkan under de kommande tre åren – för en bättre framtid i regionen.

Syftet är att skapa förutsättningar för att förmedla kontakter, kunskap och kompetens mellan akademi, kultur, näringsliv, offentlig verksamhet och det omgivande samhället. Linnéuniversitetet genomför i år även en liknande satsning tillsammans med Ljungby kommun. Samverkan kommer att ske inom följande områden: forskning, utbildning samt samhällsnytta.

Datum: 24 januari

Tid: 09.00–13.00

Plats: Sliperiet i Pukeberg, Nybro

Dagen inleds kl 09:00 med presentation av verksamheten i Pukeberg samt exempel från vardagen på samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Det blir en kort paus följt av en presentaion av de nya civilingenjörsutbildningarna i Linnéregionen. Strax före lunch undertecknar Ann-Charlotte Larsson, vicerektor vid Linnéuniversitetet, och Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande Nybro kommun, avsiktsförklaringen om det framtida samarbetet. Dagen avslutas med mingellunch som slutar ca kl 13:00.

Kontakt
Ann-Charlotte Larsson, vicerektor, Linnéuniversitetet, mobil 073–039 38 92,  ann-charlotte.larsson@lnu.se

Ann-Christin Bayard, projektledare Lidlab, Linnéuniversitetet, mobil 073-093 14 59,   annchristin.bayard@lnu.se

Christina Davidsson, kommunstyrelsens ordförande Nybro kommun, mobil 070-553 21 70,  christina.davidson@public.nybro.se

Datum för publicering | skapad: 2020-01-24

Nyheter

  #vattentankar

2020-02-17 - 13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Inventering av Nybro stad

2020-02-11 - Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Medborgarlöfte 2020

2020-02-11 - Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

  Skräpplockardagarna

2020-01-31 - Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

  Sotning och brandskyddskontroll

2020-01-31 - Från och med februari månad övertar kommunen Nybro Sotningstjänst. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en viktig del i tryggheten.

  Utmärkelser och priser

2020-01-24 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  20-02-27 Starta eget träff

2020-01-21 - Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Nybroförslaget

2019-12-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.

  Tobaksfri skoltid

2019-11-19 - Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.