Ny gång- och cykelbana längs med Flyebovägen och Norra esplanaden

Vi bygger en ny gång- och cykelbana, ca 900 meter lång, längs Flyebovägen och Norra Esplanaden, från Vattugatan till Sveavägen.

Gång- och cykelbanan kommer att bli ca 3 meter bred. Mellan Vattugatan och Mejerivägen kommer den att avskiljas med kantstöd och gatans bredd minskas med ca 1 meter till 6,1 m.

Söder om Berggatan kommer gång- och cykelbanan att separeras med ett grönområde. Här kompletterar vi även med belysning och björkallén vid Norra esplanaden kommer att ersättas med nya träd.

Gång- och cykelbanan kommer att få upphöjda passager/trafiksäkerhetsåtgärder på och längs med Norra Esplanaden.

Den gamla bron vid korsningen Norra Esplanaden/Sveavägen kommer att rivas och ersättas med en bredare bro med plats för mötande biltrafik samt en separerad gång- och cykelbana.

I samband med arbetet kommer trafiken att påverkas och under tiden broarbetet pågår kommer även bron att stängas av.

Projektet beräknas färdigt under sommaren 2020 och beräknas totalt kosta 4 Mkr, inklusive bron.

Datum för publicering | skapad: 2019-12-06

Nyheter

  Utmärkelser och priser

2020-01-24 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  20-02-27 Starta eget träff

2020-01-21 - Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Nybroförslaget

2019-12-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.

  Tobaksfri skoltid

2019-11-19 - Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag eller [...]