Motverka risker för handsprit i sommarvarma fordon

Samhället har en ökad användning och större förvaringsvolymer av handsprit med anledning av covid-19. Räddningstjänsten vill därför lämna information och råd för förvaring av handsprit i fordon, då detta medför vissa risker.

Brandfarlig vara
Handsprit klassas i de flesta fall som en mycket brandfarlig vätska och ämnesklassen regleras av lagstiftning och föreskrifter. Handsprit avger brännbara gaser även vid temperaturer under 23 grader. All hantering av brandfarlig vara ska alltid ske aktsamt.

Är det farligt att förvara handsprit och alkoholbaserade ytdesinficeringsmedel i en varm bil?
Eftersom handsprit och ytdesinficeringsmedel i stort sett består av alkoholer – etanol och isopropanol – är de att betrakta som mycket brandfarliga vätskor. Det kan bli mycket varmt i en bil som står parkerad i solen en varm sommardag, nämligen ända upp till +80 °C .

Möjliga risker
Vid rumstemperatur och med stängda förpackningar är risken mycket liten att alkoholerna i handsprit och ytdesinficeringsmedel skulle ånga av så mycket att antändning kan ske.

För att åstadkomma antändning av ångorna krävs en gnista eller låga. Gnistor kan uppstå när man öppnar eller stänger bildörrar, startar bilen och möjligen då man låser upp bilen med fjärrkontrollen. Det kan räcka med urladdning av statisk elektricitet som en mindre märkbar (”stöt” eller gnista). Det är ingen risk att ångorna kan självantända. För det krävs att temperaturen når upp kring +400 °C.

Förpackningar med skruvkapsyl håller vanligen tätt om de dras åt, men risken för läckage ökar med temperaturen när både vätska och ånga expanderar och ökar trycket inne i förpackningen.

I pumpflaskor finns risk att det ökande trycket kan pressa ut vätska genom pipen om temperaturen blir tillräckligt hög.

Så motverkar du risker

Bilen

  • Undvik att parkera i direkt solljus.
  • Lämna fönster (eller dörrar) öppna för att få genomdrag.
  • Lämna bilen så kort tid som möjligt.

Förpackningar

  • Ta inte med mer än det som behövs under dagen.
  • Placera förpackningarna i skugga.
  • Starta dagen med kalla förpackningar.
  • Förvara inte öppnade förpackningar i bilen. Det gäller särskilt handsprit i pumpflaskor.
  • För extra säkerhet kan förpackningar med handsprit och ytdesinficering placeras i en kylväska med en kylklamp (inte elektriskt ansluten kylväska!) eller skyddas mot uppvärmning på annat sätt.

Övrigt

  • Undvik att använda handsprit inne i bilen.
  • Låt också spritade händer ånga av utanför utanför bilen (användning av handsprit inne i bilen kan ge problem med fordon utrustade med alkolås).

Vid frågor
Yttre befäl 0481-454 55 eller brandförman 0481-454 57

Datum för publicering | skapad: 2020-06-05

Nyheter

  Coronavirus – covid-19

2020-07-03 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Sommarpraktik i Nybro kommun

2020-07-01 - Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-06-26 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Lovaktiviteter

2020-06-22 - Här hittar du tips på flera roliga aktiviteter och saker att göra på sommarlovet!

  Reparationsarbete vecka 27

2020-06-17 - Bron vid Villagatan/ Tunnelgatan kommer vecka 27 (29 juni-5 juli) att vara avstängd för reparationsarbete. Även bron utanför Orrefors, Riveberg [...]

  Byggnation Grönvägen 2020

2020-06-11 - Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 - vecka 28. Vi sätter om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar.

  Sök kulturstipendium

2020-06-09 - Fram till den 1 september finns möjlighet att söka Region Kalmar läns kulturstipendium.

  Ökad risk för våld i hemmet

2020-05-25 - Corona-pandemin har lett till att många tvingas stanna hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en [...]

  Utmärkelser 2020

2020-05-14 - Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Nybroförslaget

2020-05-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Krisberedskapsveckan 2020

2020-05-08 - Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Annorlunda valborg i år

2020-04-29 - De vanliga valborgsfirandena i kommunen är inställda i år på grund av spridningen av covid-19.

  Tips till dig med tonåring hemma

2020-04-28 - Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Här får du tips från kampanjen Tänk Om.

  Nya villatomter i Madesjö

2020-04-17 - Nu kan vi erbjuda två fina villatomter på Sven Krååks väg i Madesjö. Tomterna är ca 1 500 respektive 1 [...]

  Utrustning i äldreomsorgen

2020-04-15 - Ryggsäcken finns med vid alla besök hos kund i hemtjänsten för att enkelt kunna sköta handhygienen vid och efter varje besök.

  Att tänka källkritiskt

2020-03-31 - Det är speciellt viktigt att vid allvarliga händelser och kriser tänka efter vad du delar i sociala medier. Här får du några tips om hur du kan hjälpa till.

  Sandsopning

2020-03-31 - Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Utmärkelser och priser

2020-04-01 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.