Likabehandlingspriset 2018 (tidigare Jämställdhetspriset)

Likabehandlingspriset är instiftat för att stimulera förtjänstfulla insatser för jämställdhet och likabehandling samt ökad mångfald i Nybro kommun.

Jämställdhet betonar jämlikhet mellan könen. Jämställdhet brukar definieras som att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktions-nedsättning.

Arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter.

Det är en mänsklig rättighet att slippa bli diskriminerad eller trakasserad.

Att arbeta med likabehandlingsfrågor i är positivt på många sätt. Det gör arbetsgivaren mer attraktiv för dem som söker jobb. Kommunen blir mer attraktiv för sina medborgare vid ett aktivt arbete kring jämställdhet, likabehandling och mångfald.

Urval

Priset kan tilldelas kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun. Även kommunanställda och anställda i de kommunala bolagen kan nomineras till priset.

Beslut om pristagare

Utlysning av pris sker genom annons i dagspressen samt på kommunens hemsida och intranät. Nominering av kandidater görs till Personalavdelningen. Förslag till nominering med motivering lämnas till Nybro kommun senast 31 mars varje år. Man kan nominera andra eller söka själv. För att nomineringen ska vara giltig ska den vara skriftlig antingen via ordinarie post eller e-post. Namn och kontaktuppgifter på den nominerade ska klart framgå och den ska vara försedd med en tydlig motivering till nomineringen. Det ska också framgå vem eller vilka som står bakom nomineringen.
Efter nomineringstidens utgång fattar kommunstyrelsens arbetsutskott skyndsamt beslut om pristagare, motivering och prissumma.

Kostnader för annonsering och prissumma tas av kommunstyrelseförvaltningen.

Särskilt meriterande värden

De kriterier som skall beaktas och exempel på insatser som kan premieras med likabehandlingspris är följande:

  • Insatser som synliggör brister på jämställdhet och likabehandling i samhället eller inom den kommunala organisationen och pekar på nya vägar.
  • Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av förbättrad jämställdhet/likabehandling i kommunen eller inom den kommunala organisationen.
  • Insatser som motverkar diskriminering och kränkning utifrån diskrimineringsgrunderna.
  • Insatser som identifierar, synliggör och utvecklar områden där ytterligare kunskap om likabehandling behövs.
  • Aktivt bidragit till att öka kunskapen om likabehandling inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort.
  • Aktivt verkat för ökad mångfald.

Utdelning av pris

Priset delas ut årligen vid firandet av Sveriges Nationaldag den 6 juni.

Inställd utdelning

Kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta att Likabehandlingspriset inte delas ut om det inte finns någon berättigad priskandidat.

Återkommande nomineringar

Det är möjligt att nomineras flera gånger men inte för tidigare prisbelönad förtjänstfull insats.

Överklagan

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut kan inte överklagas.

Välkommen med din nominering till:

Patrik Åberg
Personalenheten, Nybro kommun
382 80 Nybro
 patrik.aberg@nybro.se

Senast 2017-03-31

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Likabehandlingspriset 2018 (tidigare Jämställdhetspriset)

Datum för publicering | skapad: 2018-02-06
Webbredaktör: Johanna Callenryd | johanna.callenryd@nybro.se
Id: inlägg: 5908 - kategori: 14

Nyheter

  Eldsjälspriser 2018

2018-02-20 - Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut eldsjälspriser för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kultur- respektive idrottsområdet. [...]

  Sportlovet 2018

2018-02-12 - Nu är det dags för årets sportlov! Under vecka 8 har alla elever i kommunen sportlov. Vi har samlat ett [...]

  Utbildning i att förenkla

2018-02-08 - Utbildningsdag för att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

  Guidning i vinternatur – Örsjö

2018-02-07 - På lördag den 10 februari anordnar Nybro kommun, genom Flax naturguider, en guidning med tema Vinternatur och Holkbygge. Guidningen är [...]

  Förintelsens minnesdag

2018-01-26 - Lördagen den 27 januari infaller den internationella minnesdagen för alla de som föll offer för förintelsens. Samma datum som fångarna [...]

  Låna elcykel på biblioteket

2018-01-11 - Nu går det att låna elcykel på biblioteket. Från och med i morgon fredag (12/1) kan man låna en elcykel [...]

  Ny vision för framtidens Nybro

2018-01-08 - Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Det är grunden i den nya [...]

  Resesubvention för studenter

2017-12-21 - En hjälp på vägen I Nybro bor vi bra. Här finns den lilla stadens alla fördelar med närhet till affären, [...]

  Årets Luciatåg 2017

2017-12-12 - Olga Hultqvist årets Lucia 2017 tillsammans med sin tärnor, bjöd de som befann sig på kommunhuset Balder under tisdagsmorgonen på skönsång.

  Hyr våra lokaler

2017-12-11 - Som förening, organisation, privatperson eller företag är ni välkomna att boka tid i kommunens sporthallar, gymnastiksalar, ishall, simhall, tid på [...]

  Utvärdering av Svartbäcksmåladagen 2017

2017-11-01 - Svartbäcksmåladagen som hölls den 9 september 2017 blev en succé. Målsättningen är att Svartbäcksmåladagen skall bli ett återkommande evenemang. Därför [...]

  Landsbygdsutvecklingspriset 2018

2018-02-12 - Varje år delar Nybro kommun ut ett landsbygdsutvecklingspris med syfte att uppmärksamma förtjänstfullt arbete för utvecklingen av landsbygden i vår [...]

  Smart Industri Kalmar län

2018-01-25 - SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]

  Svartbäcksmåla naturreservat växer

2017-12-11 - Svartbäcksmåla naturreservat planeras att utöka med 74 hektar naturskönt rekreationsområde. Med utökade ytor för aktivitetsområdet vill Nybro kommun erbjuda ännu [...]

  Brand på Åkrahäll

2017-11-24 - En brand utbröt i en tvättstuga på Åkrahällskolan strax innan 13:00 idag. Räddningstjänsten larmades och branden kunde släckas. Orsaken till [...]