Likabehandlingspris 2019

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris.

Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda i kommunen och dess bolag. Nybro kommun premierar arbete med likabehandlingsfrågor eftersom det gör vår kommun bättre att bo, leva och arbeta i. Därför finns detta pris som syftar till att belöna förtjänstfulla insatser för inom likabehandlingsområdet, som exempelvis jämställdhet eller ökad mångfald.

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, arbete och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktions-nedsättning. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden och arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter, det är en mänsklig rättighet att slippa bli diskriminerad eller trakasserad.

Kriterier som ska beaktas och exempel på insatser som kan premieras

  • Insatser som synliggör brister på jämställdhet och likabehandling i samhället eller inom den kommunala organisationen och pekar på nya vägar.
  • Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av förbättrad jämställdhet/likabehandling i kommunen eller inom den kommunala organisationen.
  • Insatser som motverkar diskriminering och kränkning utifrån diskrimineringsgrunderna.
  • Insatser som identifierar, synliggör och utvecklar områden där ytterligare kunskap om likabehandling behövs.
  • Aktivt bidragit till att öka kunskapen om likabehandling inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort.
  • Aktivt verkat för ökad mångfald.


Skicka in din nominering tillsammans med motivering till Personalenheten senast den 31 mars
. Den ska vara skriftlig och innehålla namn och kontaktuppgifter till både den/de nominerade och till avsändaren, samt en tydlig motivering till nomineringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutar om vem/vilka som vinner pris och prissumman. Priset delas ut på nationaldagsfirandet.

Välkommen med din nominering till
Viktoria Elmbro
Personalenheten, Nybro kommun
382 80 Nybro

eller maila till viktoria.elmbro@nybro.se

Datum för publicering | skapad: 2019-01-11
Webbredaktör: Denise Aloandersson | denise.aloandersson@nybro.se
Id: inlägg: 6777 - kategori: 14

Nyheter

  Är du vår nya medarbetare?

2019-01-21 - Just nu söker vi många nya medarbetare i Nybro kommun! Känner du någon som bör ansöka till semestervikarierande omsorgsassistent i [...]

  Kommunfullmäktige 21 januari

2019-01-18 - Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas olika viktiga beslut för att nå kommunens mål och kommunplan. Nästa kommunfullmäktige [...]

  Risk för halka?

2019-01-16 - Du vet väl om att du kan hämta sand kostnadsfritt i kommunens förråd på Joelsgatan 20? Sand finns även ute [...]

  Likabehandlingspris 2019

2019-01-11 - Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  Lovaktiviteter

2018-12-27 - Under loven finns det mycket kul att hitta på för lovlediga barn och unga i Nybro kommun. Här samlar vi [...]

  Skyll inte på halkan - räkna med den!

2018-12-17 - Du som fastighetsägare Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Mindre mängder [...]

  Förebygg brand hemma

2018-12-13 - Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Mötesplats Pukeberg

2018-12-04 - Tillsammans med Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Nybro Företagsgrupp och Glasriket blir mötesplatsen en permanent plats där kunskaper och erfarenheter korsas och [...]

  Taxan för villatomter höjs!

2018-12-04 - Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Otillåtna skyltar - vad gäller?

2018-11-27 - Vad ska man göra om man misstänker otillåtna skyltar på kommunens mark? Enligt regelverket är det polisen som ska gripa [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

2018-11-22 - Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Ansök om svensk flagga eller fana

2018-11-21 - Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Fanorna och flaggorna delas ut i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.

  Hur gör du när du tömmer poolen?

2018-11-02 - Var tömmer du vattnet från poolen? Töm inte din pool direkt i vattendraget eller dagvattenbrunnen! Här kommer några råd för [...]

  Invigning av nya Stadshusplan

2018-10-22 - Varmt välkommen på invigning av Stadshusplan! På fredag 26 oktober kl. 14 är det dags för invigning. De första 100 [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2018-10-01 - Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller. Dagen [...]