Lekplatsprogram utförs enligt handlingsplan inför varje mandatperiod

På samhällsbyggnadsnämnden i september 2019 togs ett beslut om handlingsplan för allmänna lekplatser 2019-2022. På kommunfullmäktige i februari 2020 togs beslut om Lekplatsprogram för Nybro kommun.

Lekplatsprogrammet är ett styrande dokument som talar om vad kommunen vill uppnå i fråga om mål, ställningstaganden och riktlinjer för utformning av framtidens lekplatser. Lekplatsprogrammet innehåller även tre bilagor om checklista för en lekplats, lekplatsförteckning, lokalisering och statistik samt ekonomisk översikt. Handlingsplan för allmänna lekplatser behandlar resurser, styrning, arbetsgång, ansvarig beställare, utförare, budget och åtgärder. I handlingsplanen finns även ett nämndbeslut fram till 2022 samt ett förslag på planerat upplägg för kommande mandatbeslut från 2023 fram till 2029.

–   Resultatet visar strategiskt på hur ett styrande dokument kan utföras enligt en handlingsplan med aktuella beslut inför varje mandatperiod. Framtagandet av både program och handlingsplan inom kommunen har gått med rekordfart från projektdirektiv till projektavslut utan att för den skull tumma på kvalitén. Många inblandade har gjort ett utomordentligt arbete, säger Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare samt ledare för projektet.

  Lekplatsprogram – PDF (4 MB)
 Bilaga 1- Checklista – PDF (330 KB)
 Bilaga 2 – Lekplatsförteckning, lokalisering & statistik – PDF (2 MB)
 Bilaga 3 – Ekonomisk översikt – PDF (596 KB)
 Handlingsplan 2019-2022 – PDF (707 KB)

Kontaktpersoner:
Christina Davidsson (C) kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Thomas Bergström, stadsträdgårdsmästare, 0481-453 44

Datum för publicering | ändrad: 2020-05-05 | skapad: 2020-05-04

Nyheter

  Släng inte matrester i naturen

2020-08-06 - Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att afrikansk svinpest sprids till Sverige genom att slänga matrester i soptunnan och inte i naturen.

  Coronavirus – covid-19

2020-07-03 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Sommarpraktik i Nybro kommun

2020-07-01 - Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-06-26 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Reparationsarbete vecka 27

2020-06-17 - Bron vid Villagatan/ Tunnelgatan kommer vecka 27 (29 juni-5 juli) att vara avstängd för reparationsarbete. Även bron utanför Orrefors, Riveberg [...]

  Byggnation Grönvägen 2020

2020-06-11 - Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 - vecka 28. Vi sätter om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar.

  Sök kulturstipendium

2020-06-09 - Fram till den 1 september finns möjlighet att söka Region Kalmar läns kulturstipendium.

  Ökad risk för våld i hemmet

2020-05-25 - Corona-pandemin har lett till att många tvingas stanna hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en [...]

  Utmärkelser 2020

2020-05-14 - Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Nybroförslaget

2020-05-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Krisberedskapsveckan 2020

2020-05-08 - Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.