Klimatstrejk fredagen den 27 september

Med anledning av FN:s klimattoppmöte har den senaste veckan genomsyrats av aktiviteter för att uppmärksamma den alltmer akuta klimatkrisen. Under fredagen den 27 september 2019 genomförs klimatstrejker på tusentals ställen runt om i världen, inspirerade av Greta Thunberg.

I samband med det här vill Nybro kommun stämma in i de röster som vill få till en förändring för miljön och klimatet. Vad gör vi i Nybro kommun för att bli mer hållbara? Här kommer några exempel!

Vi är stolta över vårt hållbarhetsprogram Hoppfullt & Hållbart, som tar ut riktningen för vart vi vill komma och vilka strategier vi ska arbeta efter.

Vi har också en mängd konkreta åtgärder i våra dokument kring Klimatsmarta Nybro, såsom minskat matsvinn, fler el- och biogasbilar, elcyklar till tjänsteresor och bättre källsortering. Vi har ett återbruk i kommunens regi för att stimulera återanvändning. Bara för att nämna några exempel. Läs mer i länken längst ner!

Som kommun har vi ett stort ansvar att arbeta både med vår interna organisation och vår verksamhet, men vi ska också hjälpa och stimulera våra invånare till ett hållbart liv. Genom samhällsplanering med goda lösningar för infrastruktur, gång- och cykelvägar, laddstolpar och gröna ytor ska vi ge förutsättningar för bra val i vardagen.

Vi har också alla ett ansvar som medmänniskor och medborgare. Ett ansvar att göra bra val. Här behöver vi ha ett samspel mellan kommunen, invånarna, föreningar och näringsliv så att det finns bra förutsättningar för att vi ska kunna göra dessa val. Det kanske inte alltid är perfekt idag, men tillsammans kan vi göra det lite bättre.

Har du tankar kring hur vi kan utveckla vår kommun och på vad vi gemensamt kan förbättra? Välkommen att höra av dig till oss!

 Länk till Hoppfullt & Hållbart, hållbarhetsprogram för Nybro kommun.

 Länk till Klimatsmarta Nybro

Datum för publicering | skapad: 2019-09-27

Nyheter

  Nationell totalförsvarsövning

2019-11-06 - Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att [...]

  Invigning av MTB-leder

2019-11-05 - Lördagen den 9 november inviger vi Svartbäcksmålas nya mountainbikeleder med tal, korvgrillning och förstås - cykling!

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  19-11-13 Starta eget information

2019-10-08 - Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

2019-09-30 - Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Klimatstrejk fredagen den 27 september

2019-09-27 - Med anledning av FN:s klimattoppmöte har den senaste veckan genomsyrats av aktiviteter för att uppmärksamma den alltmer akuta klimatkrisen. Under [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2019-09-24 - Nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är [...]

  På egna ben

2019-09-16 - I dag den 16 september drar tävlingen ”På egna ben” igång. Tävlingen riktar sig till elever i åk 4-6 och [...]

  Pride!

2019-09-02 - Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Digitala Nybro

2019-08-23 - Den 30 och 31 oktober mellan klockan 15 och 18 erbjuds seniorer över 65 år möjlighet att få nya digitala [...]

  Skolstart i Nybro kommun

2019-08-19 - Äntligen börjar skolan! I morgon tisdag den 20 augusti börjar äntligen skolan igen. Alla skolbarn är hjärtligt välkomna till en [...]

  Dags för årlig trygghetsmätning

2019-08-12 - I dagarna skickar Polisen och Nybro kommun ut den årliga trygghetsenkäten till 300 personer i kommunen. För att öka tryggheten [...]

  Eldningsförbud upphör

2019-08-01 - Från och med klockan 12.00 idag torsdag 1 augusti upphör eldningsförbudet i Nybro kommun. Eldningsförbud föreskrift - PDF (53 KB)

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag och [...]