Himmel

Klimatsmarta Nybro

I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer klimatsmart samhälle. Vårt klimat påverkas och vi måste alla på olika sätt bidra.

– En plan för att systematiskt arbeta för att öka motståndskraften mot klimatförändringar och minska utsläppen av växthusgaser är viktigt för kommunen, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Det påverkar både här och nu likväl som att vi på sikt kan bli ännu bättre.

Kommunstyrelsen fattade i måndags beslut om att anta strategi och handlingsprogram för ett klimatsmart Nybro. Strategin som hanterar och utgår från de långsiktiga nationella och regionala klimatmålen har fem prioriterade områden:

  1. Minskad klimatpåverkan från livsmedel inom kommunens verksamhet.
  2. Energieffektivisering och energiproduktion inom kommunens verksamhet.
  3. Transporter inom kommunens verksamhet.
  4. Arbete med klimatanpassning inom kommunens verksamhet.
  5. Kommunorganisationens utåtriktade klimatarbete.

I handlingsplanen finns till varje område konkreta aktiviteter med åtgärder för hur kommunen systematiskt ska nå klimatmålen, som exempel kan nämnas:

  • omställning av kommunkoncernens bilar så att de drivs av det miljövänligaste drivmedlet
  • utlysning av ett miljö- och klimatpris till någon aktör verksam inom kommuns geografiska area
  • att minska matsvinnet.

För information om strategi och handlingsplanen kontaktas energi- och klimatsamordnare Erika Gülich.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Erika Gülich, energi- och klimatsamordnare, 0481-453 32 Erika.Gulich@nybro.se

Datum för publicering | skapad: 2019-01-29
Webbredaktör: Anette Gustavsson | anette.gustavsson@nybro.se
Id: inlägg: 6831 - kategori: 14

Nyheter

  Eldsjälspriser 2019

2019-02-17 - Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut eldsjälspriser för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kultur, idrott och [...]

  Lovaktiviteter

2019-02-11 - Snart är det dags för sportlov! Vecka 8 är det sportlov och precis som tidigare år så finns det mycket [...]

  Bli din egen energileverantör!

2019-02-11 - Har du också funderat på egna solceller?  Eller är du nyfiken, men känner att du vet alldeles för lite? Välkommen till solföreläsningar den 12 mars klockan 19.00 - 21.00.

  Läcka i Gårdsryd lagad

2019-02-04 - En vattenläcka på huvudledningen i Gårdsryd är lokaliserad och lagad hälsar Mark och Service.

  Glada Bokens Orkester

2019-02-04 - Emma Couchér som jobbar på Bokens dagliga verksamhet i kommunen, startade för två år sedan Glada Bokens Orkester.

  Landsbygdsutvecklingspriset

2019-01-30 - Landsbygdsutvecklingspriset är instiftat för att stimulera utveckling av landsbygden i kommunen. Priset kan tilldelas by, samhälle, förening, organisation, företag eller [...]

  Klimatsmarta Nybro

2019-01-29 - I klimatsmarta Nybro ingår strategi och handlingsplan med åtgärder som innebär att kommunen än mer kan bidra till ett mer [...]

  Tomtkö för villatomter

2019-01-25 - Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

  Ny bro i Flerohopp

2019-01-25 - Under vecka 2-3 har en ny bro anlagds över Utterbäcken i Flerohopp. Den nya bron är i trä och har [...]

  Är du vår nya medarbetare?

2019-01-21 - Just nu söker vi många nya medarbetare i Nybro kommun! Känner du någon som bör ansöka till semestervikarierande omsorgsassistent i [...]

  Kommunfullmäktige 21 januari

2019-01-18 - Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Här tas olika viktiga beslut för att nå kommunens mål och kommunplan. Nästa kommunfullmäktige [...]

  Risk för halka?

2019-01-16 - Du vet väl om att du kan hämta sand kostnadsfritt i kommunens förråd på Joelsgatan 20? Sand finns även ute [...]

  Likabehandlingspris 2019

2019-01-11 - Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  Skyll inte på halkan - räkna med den!

2018-12-17 - Du som fastighetsägare Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Mindre mängder [...]

  Förebygg brand hemma

2018-12-13 - Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Mötesplats Pukeberg

2018-12-04 - Tillsammans med Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Nybro Företagsgrupp och Glasriket blir mötesplatsen en permanent plats där kunskaper och erfarenheter korsas och [...]

  Taxan för villatomter höjs!

2018-12-04 - Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Otillåtna skyltar - vad gäller?

2018-11-27 - Vad ska man göra om man misstänker otillåtna skyltar på kommunens mark? Enligt regelverket är det polisen som ska gripa [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

2018-11-22 - Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Ansök om svensk flagga eller fana

2018-11-21 - Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Fanorna och flaggorna delas ut i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.

  Hur gör du när du tömmer poolen?

2018-11-02 - Var tömmer du vattnet från poolen? Töm inte din pool direkt i vattendraget eller dagvattenbrunnen! Här kommer några råd för [...]