Information till vårdnadshavare med barn i kommunens förskolor och grundskolor med anledning av covid-19

Nuläget
Våra verksamheter påverkas förstås av covid-19 och vi följer mycket noga händelseutvecklingen och de rekommendationer som lämnas från ansvariga myndigheter. Rekommendationen är fortfarande att friska barn och elever ska gå till sin förskola eller skola. Efter två dagars symptomfrihet kan barnet/eleven återkomma till förskolan/skolan.

Förvaltningen följer kontinuerligt situationen i våra verksamheter och vi organiserar resurserna efter aktuellt behov. Vid högre frånvaro bland personal och barn/elever inventerar och fördelar vi dagligen våra resurser och omorganiserar vid behov. Vi ser just nu att vi har högre frånvaro bland barn och elever än normalt och då är vår samverkan med er vårdnadshavare särskilt viktig. Vid skolfrånvaro på grund av mildare sjukdomssymptom betyder er medverkan mycket för att möjliggöra undervisning i hemmet.

Sjuk vårdnadshavare
Om ditt barn är friskt men du som vårdnadshavare är sjuk eller har sjukdomssymptom är vi tacksamma om någon annan närstående lämnar och hämtar ditt barn på förskolan. Har du ingen annan person som kan hjälpa dig att lämna barnet är det viktigt att du tar en kontakt med förskolan på telefon, detta för att vi ska kunna möta dig och ditt barn vid entrén för att minska eventuell smittspridning.

Framtiden
Det går inte att förutse den fortsatta utvecklingen. Sveriges kommuner har fått i uppdrag av regeringen att förbereda sina verksamheter inför ett eventuellt beslut om stängning av förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola. Vi har ännu inte fått några indikationer på att dessa verksamheter kommer att stängas men vi vill informera er om att vi arbetar för att vara förberedda på bästa sätt om ett sådant beslut kommer.

Beträffande en eventuell stängning av förskola, fritidshem, grundsärskola och grundskola har regeringen också gett kommunerna i uppdrag att planera för att barn, vars föräldrar arbetar inom samhällsviktig verksamhet, fortsatt ska kunna beredas plats inom barnomsorgen även under den period som stängningen omfattar. Planering för hur detta ska utformas pågår.

Om regeringen fattar beslut om att stänga skolorna är det en exceptionell åtgärd som ställer höga krav på samverkan mellan hem och skola eftersom undervisningen ska fortsätta att bedrivas men utifrån helt nya förutsättningar. För grundskolans del kommer det att handla om olika former av distansundervisning.

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-30 | skapad: 2020-03-27

Nyheter

  Ökad risk för våld i hemmet

2020-05-25 - Corona-pandemin har lett till att många tvingas stanna hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en [...]

  Coronavirus – covid-19

2020-05-15 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-05-14 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Utmärkelser 2020

2020-05-14 - Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Nybroförslaget

2020-05-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Krisberedskapsveckan 2020

2020-05-08 - Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Annorlunda valborg i år

2020-04-29 - De vanliga valborgsfirandena i kommunen är inställda i år på grund av spridningen av covid-19.

  Tips till dig med tonåring hemma

2020-04-28 - Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Här får du tips från kampanjen Tänk Om.

  Nya villatomter i Madesjö

2020-04-17 - Nu kan vi erbjuda två fina villatomter på Sven Krååks väg i Madesjö. Tomterna är ca 1 500 respektive 1 [...]

  Utrustning i äldreomsorgen

2020-04-15 - Ryggsäcken finns med vid alla besök hos kund i hemtjänsten för att enkelt kunna sköta handhygienen vid och efter varje besök.

  Att tänka källkritiskt

2020-03-31 - Det är speciellt viktigt att vid allvarliga händelser och kriser tänka efter vad du delar i sociala medier. Här får du några tips om hur du kan hjälpa till.

  Sandsopning

2020-03-31 - Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Hemkörning av mat och livsmedel

2020-03-25 - Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.

  Earth Hour 2020

2020-03-24 - Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Utmärkelser och priser

2020-04-01 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  Undervisning bedrivs på distans

2020-03-17 - Med anledning av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning på Åkrahällskolan, Nybro vuxenutbildning och SFI från och med [...]

  #vattentankar

2020-02-17 - 13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Inventering av Nybro stad

2020-02-11 - Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Medborgarlöfte 2020

2020-02-11 - Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

  Skräpplockardagarna

2020-01-31 - Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

  Sotning och brandskyddskontroll

2020-01-31 - Från och med februari månad övertar kommunen Nybro Sotningstjänst. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en viktig del i tryggheten.