Hoppfullt och hållbart – Nybro kommuns hållbarhetsprogram

Nybro kommun har tagit fram ett hållbarhetsprogram, ett helt nytt grepp för att knyta samman FN:s Agenda 2030 med det lokala arbetet här i Nybro kommun. Programmet är brett och innehåller både miljö, folkhälsa, klimat, trygghet och jämlikhet.

– Hållbar utveckling handlar i grund och botten om att det ska vara bra att leva och bo i vår kommun, idag och i framtiden. Därför måste vi arbeta brett, med miljöfrågor, trygghetsfrågor och folkhälsa. Det visar att vi vågar vara nyfikna och nytänkande, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Kommunfullmäktige fattade i måndags beslut om att anta Hållbarhetsprogrammet, som fått titeln Hoppfullt och hållbart. Och programmet blir ett viktigt styrdokument för kommunen. I många områden finns redan ett långtgående arbete. Programmet blir ett sätt att synliggöra det som görs, hitta förbättringar och samordningsvinster och att kunna följa upp arbetet på ett bättre sätt.

Hållbarhetsprogrammet är långsiktigt och bygger på kommunens vision. För att få verkstad har programmet flera mer konkreta och kortsiktiga dokument kopplat till sig, exempelvis handlingsplaner för klimat och förebyggande arbete inom missbruk.

I Hoppfullt och hållbart finns fem hållbarhetsområden utpekade:

  • Hälsa, trygghet och välbefinnande
  • Klimatsmart samhälle
  • God miljö för barn och unga
  • Natur och ren miljö
  • Delaktighet och jämlikhet

– Här knyter vi ihop många behov i kommunen, alltifrån barnperspektiv, det angelägna arbetet med klimatfrågan, jämlikhet och jämställdhet. Det känns både hoppfullt och hållbart säger Emma Adrian, hållbarhetsstrateg.

Datum för publicering | skapad: 2018-10-24
Webbredaktör: Anette Gustavsson | anette.gustavsson@nybro.se
Id: inlägg: 6607 - kategori: 14

Nyheter

  Anmälan av jullovsaktiviteter

2018-12-06 - Jullovet är snart här och det är dags för en välbehövlig ledighet för både liten och stor! Jullovet innebär många [...]

  Mötesplats Pukeberg

2018-12-04 - Tillsammans med Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Nybro Företagsgrupp och Glasriket blir mötesplatsen en permanent plats där kunskaper och erfarenheter korsas och [...]

  Taxan för villatomter höjs!

2018-12-04 - Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Otillåtna skyltar - vad gäller?

2018-11-27 - Vad ska man göra om man misstänker otillåtna skyltar på kommunens mark? Enligt regelverket är det polisen som ska gripa [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

2018-11-22 - Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Ansök om svensk flagga eller fana

2018-11-21 - Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Fanorna och flaggorna delas ut i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.

  Skyll inte på halkan - räkna med den!

2018-11-06 - Du som fastighetsägare Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Mindre mängder [...]

  Hur gör du när du tömmer poolen?

2018-11-02 - Var tömmer du vattnet från poolen? Töm inte din pool direkt i vattendraget eller dagvattenbrunnen! Här kommer några råd för [...]

  Invigning av nya Stadshusplan

2018-10-22 - Varmt välkommen på invigning av Stadshusplan! På fredag 26 oktober kl. 14 är det dags för invigning. De första 100 [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2018-10-01 - Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller. Dagen [...]

  Mät radon i din villa!

2018-09-21 - Nu är det dags att mäta radon i din villa. Vet du med dej att det är länge sedan förra [...]

  Fullt ös på Svartbäcksmåladagen

2018-09-11 - För andra året i rad gick Svartbäcksmåladagen av stapeln den 8 september. Med drygt 20 föreningar erbjöds olika aktiviteter i allt från att gå på lina till dragkamp och att utmana Emma Igelström och Peter Bláha.

  Avverkning i Smedstorp

2018-09-05 - Nybro kommun kommer under vecka 36 eller 37 att avverka skog inom Smedstorps industriområde, se bild. När skogsmaskiner är i [...]