Gratis råd­givning om kulturvärden på din gård

Är du jordbrukare eller trädgårdsföretagare inom jordbruk och trädgård i Kalmar län? Kalmar läns museum erbjuder under 2018 – 2019:

  • Besök av bebyggelseantikvarie med särskild kompetens kring odlingslandskapets bebyggelse och kulturmiljöer.
  • Samtal och rundvandring i din miljö, med fokus på dina/era särskilda frågeställningar.
  • Information om byggnadsvårdsprinciper och hjälp att prioritera åtgärder.
  • En skriftlig rådgivningsplan för din/er gård (levereras efter besöket).

Den svenska staten avsätter tillsammans med den Europeiska Unionen medel för kompetensutveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014 – 2020.Tack vare bidrag från Länsstyrelsen i Kalmar län och landsbygdsprogrammet ETT RIKT ODLINGSLANDSKAP kan Kalmar läns museum erbjuda gratis enskild rådgivning, individuellt anpassad.

Rådgivningen syftar till att öka kunskapen om vård, skötsel och eventuell restaurering av kulturvärden knutna till gårdsmiljöer, samt bidra till ökad förståelse av de historiska sammanhangen. Skötselråden syftar till att främja ett långsiktigt bevarande och en hållbar utveckling.

För intresseanmälan kontakta:
Susann Johannisson, Kalmar läns museum, 0480-45 13 42,
070-512 36 11, susann.johannisson@kalmarlansmuseum.se

Datum för publicering | skapad: 2018-11-22
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 6661 - kategori: 14

Nyheter

  Skyll inte på halkan - räkna med den!

2018-12-17 - Du som fastighetsägare Som fastighetsägare är du skyldig att snöröja och sanda gångbana eller gångbaneutrymmet utanför din fastighet. Mindre mängder [...]

  Förebygg brand hemma

2018-12-13 - Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Anmälan av jullovsaktiviteter

2018-12-06 - Jullovet är snart här och det är dags för en välbehövlig ledighet för både liten och stor! Jullovet innebär många [...]

  Mötesplats Pukeberg

2018-12-04 - Tillsammans med Linnéuniversitetet, Nybro kommun, Nybro Företagsgrupp och Glasriket blir mötesplatsen en permanent plats där kunskaper och erfarenheter korsas och [...]

  Taxan för villatomter höjs!

2018-12-04 - Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Otillåtna skyltar - vad gäller?

2018-11-27 - Vad ska man göra om man misstänker otillåtna skyltar på kommunens mark? Enligt regelverket är det polisen som ska gripa [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

2018-11-22 - Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Ansök om svensk flagga eller fana

2018-11-21 - Nu är det dags att ansöka om svensk fana eller flagga. Fanorna och flaggorna delas ut i samband med Sveriges Nationaldag den 6 juni.

  Hur gör du när du tömmer poolen?

2018-11-02 - Var tömmer du vattnet från poolen? Töm inte din pool direkt i vattendraget eller dagvattenbrunnen! Här kommer några råd för [...]

  Invigning av nya Stadshusplan

2018-10-22 - Varmt välkommen på invigning av Stadshusplan! På fredag 26 oktober kl. 14 är det dags för invigning. De första 100 [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2018-10-01 - Anhörigas livssituation uppmärksammas årligen under Nationella Anhörigdagen och Anhörigveckan som äger rum den veckan då den 6 oktober infaller. Dagen [...]

  Mät radon i din villa!

2018-09-21 - Nu är det dags att mäta radon i din villa. Vet du med dej att det är länge sedan förra [...]

  Fullt ös på Svartbäcksmåladagen

2018-09-11 - För andra året i rad gick Svartbäcksmåladagen av stapeln den 8 september. Med drygt 20 föreningar erbjöds olika aktiviteter i allt från att gå på lina till dragkamp och att utmana Emma Igelström och Peter Bláha.

  Avverkning i Smedstorp

2018-09-05 - Nybro kommun kommer under vecka 36 eller 37 att avverka skog inom Smedstorps industriområde, se bild. När skogsmaskiner är i [...]