Förtroendet för Carina Åresved-Gustavsson är tydligt

Med lång erfarenhet av att arbeta i och leda kommunal verksamhet blir Carina Åresved-Gustavsson kommunchef i Nybro kommun.

Med mångåriga erfarenheter från bland annat positioner som ekonomichef och budgetchef från privata och offentliga sektorn har Carina bred kunskap med sig. Förutom att Carina haft tjänsten som tf kommunchef i mer än ett år, har Carina också haft rollen som ekonomichef och kommunledningschef i Nybro kommun under lång tid.

– Jag tackar för förtroendet från politikerna och från medarbetarna att få fortsätta i rollen som kommunchef. Att få arbeta i kommunen med all den verksamhet som finns och som påverkar så många människor är värdefullt och väldigt viktigt, säger Carina Åresved-Gustavsson, kommunchef.

– Det är också spännande med alla utmaningar vi står inför. Med alla duktiga och ambitiösa medarbetare så känner jag en tillit till att vi tillsammans klarar utmaningarna.

Carinas förmåga att med stabilitet samordna utveckling och effektivisering ger nytta för medarbetare och medborgare. Samtidigt har Carina redan idag etablerat en förankring i olika utvecklingsprocesser som till exempel näringslivsfrågor som genom detta förordnande drivs vidare.

– Carina har i sin roll som tf kommunchef under detta år än en gång visat på den kompetens och erfarenhet hon har. Det här är rätt lösning och det är tryggt för Nybro kommun att ha med sig Carina i den utveckling som pågår och behövs framöver, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande, 070-553 21 70
Carina Åresved-Gustavsson, kommunchef, 0481-452 12

Datum för publicering | skapad: 2019-10-29

Nyheter

  19-12-10 Julklapp till Nybros näringsliv

2019-12-02 - En julklapp till Nybro kommuns näringsliv från Nybro kommun! Välkommen till lunch 10 december med en spännande föreläsning med Stefan Bernhardsson, digital annonsexpert.

  Tobaksfri skoltid

2019-11-19 - Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Polisens trygghetsundersökning 2019

2019-11-14 - Nyligen publicerades polisens årliga trygghetsundersökning. Undersökningen fokuserar på trygghet, oro för brott och utsatthet för brott. Resultaten för Nybro kommun [...]

  Landsbygdsfond

2019-11-12 - Under 2019 och 2020 kan lokala utvecklingsgrupper och föreningar ansöka om fondmedel för att utveckla sin ort eller by.

  Nationell totalförsvarsövning

2019-11-06 - Nu genomförs en totalförsvarsövning i Sverige. Det är den första totalförsvarsövningen på över 30 år och ska bidra till att [...]

  Premiär för Digitala Nybro

2019-10-31 - Under två dagar bjöds medborgare över 65 år till Kristallen där de tog ett steg in i den digitala världen.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

2019-10-25 - Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  Kommunen minskar utsläpp

2019-10-23 - Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Fastighetsförsäljning av Brunnen 6

2019-09-30 - Med anledning av att felaktiga uppgifter förekommer kring tomtpriset och bygglov vill Nybro kommun förtydliga hanteringen av fastigheten Brunnen 6. [...]

  Klimatstrejk fredagen den 27 september

2019-09-27 - Med anledning av FN:s klimattoppmöte har den senaste veckan genomsyrats av aktiviteter för att uppmärksamma den alltmer akuta klimatkrisen. Under [...]

  Aktiviteter under anhörigveckan

2019-09-24 - Nästan var femte svensk – vårdar, hjälper eller stödjer regelbundet en närstående som är långvarigt fysiskt eller psykiskt sjuk, är [...]

  Pride!

2019-09-02 - Den 2-7 september uppmärksammar vi i Nybro kommun Pride tillsammans med Kalmarsund Pride, På lite olika platser i kommunen vajar [...]

  Vägledning i ditt företagande

2019-10-08 - Nybro kommun erbjuder via Kalmarsund Nyföretagarcentrum en individuell kostnadsfri, konfidentiell och objektiv affärsrådgivning/vägledning för dig som skall starta företag och [...]