Första Nybroförslaget har fått fler än 50 röster

Medborgarförslag eller liknande är frivilligt för kommuner och Nybro kommun valde i december införa Nybroförslaget. Det har nu varit igång i drygt två månader och det första förslaget har fått över 50 röster. I korthet handlar förslaget om att införa en tagg eller app inom barnomsorgen där föräldrar eller vårdnadshavare meddelar när ett barn är sjukt och att det automatiskt kommuniceras vidare till berörd personal.

Nybroförslaget är i grund och botten en e-tjänst som gör att medborgarna på ett mer tillgängligt och effektivt sätt kan bidra till utveckling och förändring i Nybro kommun. Det är också en del i demokratiseringsprocessen eftersom förslagen publiceras på nybro.se där medborgarna kan stötta de förslag de tycker är relevanta. Medborgarkontoret är behjälpliga med att lägga in Nybroförslag för de som inte själva har möjlighet. För att stötta förslag krävs e-legitimation.

– Det har varit en del diskussioner om Nybroförslaget men vi ser att det har effekt, det är en snabb intern process och i dagarna lämnas förslaget om tagg/app inom barnomsorgen vidare till Lärandenämnden. Det här känns tidsenligt och vi når många invånare med Nybroförslaget, säger Christina Davidson, kommunstyrelsens ordförande

 nybro.se/nybroforslaget finns mer information om hur det fungerar och de förslag som skickats in.

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-20 | skapad: 2020-02-18

Nyheter

  Hjälp att handla dagligvaror

2020-03-26 - Vi får in många frågor till kommunen som gäller möjligheten att få hjälp att handla dagligvaror. Det är något man [...]

  Coronavirus – covid-19

2020-03-25 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

2020-03-25 - Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.

  Earth Hour 2020

2020-03-24 - Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Kalkning av sjöar och vattendrag

2020-03-05 - Fredag den 13 mars påbörjas vårens kalkningsinsats i våra sjöar, om väder och vind tillåter. Optimix, granulerad kalk, sprids med [...]

  #vattentankar

2020-02-17 - 13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Inventering av Nybro stad

2020-02-11 - Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Medborgarlöfte 2020

2020-02-11 - Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

  Skräpplockardagarna

2020-01-31 - Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

  Sotning och brandskyddskontroll

2020-01-31 - Från och med februari månad övertar kommunen Nybro Sotningstjänst. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en viktig del i tryggheten.

  Utmärkelser och priser

2020-01-24 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  20-05-07 Starta eget träff

2020-01-21 - Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Nybroförslaget

2019-12-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.