Ett ekonomiskt starkt 2017

Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.  

Nybro kommun lägger ett starkt år bakom sig framgår av årsredovisningen som kommunfullmäktige beslutade om den 19 april. Det ekonomiska överskottet grundar sig på ett gott arbete i förvaltningarna, lägre räntekostnader och att de finansiella intäkterna ökat.

Den positiva befolkningsutvecklingen fortsätter och det tyder på att fler tycker att Nybro kommun är attraktiv och vill bosätta sig här. En positiv befolkningsökning ställer krav på tillgång till boende och glädjande är att flera byggprojekt är startade samt färdigställda.

Med fler invånare ökar även skatteintäkterna som ger kommunen större och bättre möjligheter att utveckla kommunens verksamheter och service till invånarna. De tillgängliga ekonomiska resurserna har fokuserats på barn, unga och äldres förutsättningar för ett tryggt och gott och värdigt liv.

– Våra verksamheter fortsätter att leverera god service och fina utmärkelser som bidrar till att sätta Nybro kommun på kartan. Jag är stolt och glad över alla kompetenta och professionella medarbetare, säger Christina Davidson (C), kommunstyrelsens ordförande.

Utvecklingen av Pukeberg och Svartbäcksmåla till attraktiva besöksmål fortsätter. I Orrefors har skog köpts för att utveckla ett tätortsnära rekreationsområde och utvecklingen av Orrefors Park har stöttas genom fastighetsförsäljning.

I kommunen har ett aktivt arbete med näringslivet genomförts. Ett stort antal företag har nyanställt och investerat mångbelopp i sina verksamheter i kommunen. Att näringslivet växer är en viktig framgångsfaktor i kommunen.

Det förebyggande arbetet med att skapa trygghet fortsätter och sker ofta i samarbete med polisen. Kommunens angelägenhet att hela kommunen är en kommun där man trivs, vill leva i och känner sig trygg har hög prioritet.

– Vi har beslutat om en ny vision för Nybro kommun. Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Den berör alla och blir ett viktigt draglok i utvecklingen i Nybro kommun, säger Christina Davidson.

Kontaktpersoner:
Christina Davidson, 070-553 21 70

Datum för publicering | ändrad: 2018-04-12 | skapad: 2018-04-16
Webbredaktör: Anette Gustavsson | anette.gustavsson@nybro.se
Id: inlägg: 6094 - kategori: 14

Nyheter

  Ett ekonomiskt starkt 2017

2018-04-16 - Nybro kommun redovisar för tredje året i rad ett positivt resultat. Med 75,7 miljoner kronor i resultat 2017 nås målet om 98 procents nettokostnadsandel. Det är bättre än budget på 28,5 miljoner. Det har skett ett omfattande arbete i kommunen under året som inspireras av viljan att nå framgång för invånarna i Nybro kommun.

  Övergödning, vattenbrist, miljögifter och mikroplatser i havet

2018-04-16 - Att diskutera levande vattendrag och vårt föränderliga klimat med vattenbrist eller översvämningar är viktigt för oss som bor i närområdet. Den 19 april kl 18 hålls det sista samrådsmötet i Nybro som berör Ljungbyån, Snärjebäcken och Hagby-Halltorpsån.

  Nytt boknings- och bidragssystem

2018-04-13 - Under april kommer Sport och fritid att uppdatera bokningssystemet Interbook till Interbook GO (IBGO). Under en kortare period 13 - [...]

  Sommarpraktik 2018

2018-04-05 - Du som är skriven i Nybro kommun, och går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på gymnasiet, kan nu söka sommarpraktik!

  Enkät: Hur vill Du bo i Nybro?

2018-03-16 - Befolkningen i Nybro växer och planenheten på Nybro kommun arbetar just nu med att ta fram ett nytt bostadsförsörjningsprogram. Därför [...]

  Nominera till ungdomspriset 2018

2018-03-06 - Nybro kommuns ungdomspris syfte är att uppmärksamma och uppmuntra unga eldsjälar som utövar ett tydligt och sympatiskt ledarskap. Personen ska [...]

  Dags att sanda uppfarten?

2018-03-05 - Många börjar hoppas på att våren skall göra sitt inträde då temperaturerna ser ut att sakta krypa uppåt den närmsta [...]

  Utskick till markägare om kraftledning

2018-02-23 - Berörda kommuner, LRF och Södra uppmanar markägare att yttra sig till Energimarknadsinspektionen På fredagen träffades representanter från Emmaboda, Nybro och [...]

  Utbildning i att förenkla

2018-02-08 - Utbildningsdag för att skapa ett tillitsfullt och långsiktigt samarbete mellan kommunen och det lokala näringslivet.

  Guidning i vinternatur – Örsjö

2018-02-07 - På lördag den 10 februari anordnar Nybro kommun, genom Flax naturguider, en guidning med tema Vinternatur och Holkbygge. Guidningen är [...]

  Förintelsens minnesdag

2018-01-26 - Lördagen den 27 januari infaller den internationella minnesdagen för alla de som föll offer för förintelsens. Samma datum som fångarna [...]

  Låna elcykel på biblioteket

2018-01-11 - Nu går det att låna elcykel på biblioteket. Från och med i morgon fredag (12/1) kan man låna en elcykel [...]

  Ny vision för framtidens Nybro

2018-01-08 - Med trygghet, nyfikenhet och nytänkande bygger vi en ny bro till framtidens större Nybro. Det är grunden i den nya [...]

  Resesubvention för studenter

2017-12-21 - En hjälp på vägen I Nybro bor vi bra. Här finns den lilla stadens alla fördelar med närhet till affären, [...]

  Årets Luciatåg 2017

2017-12-12 - Olga Hultqvist årets Lucia 2017 tillsammans med sin tärnor, bjöd de som befann sig på kommunhuset Balder under tisdagsmorgonen på skönsång.

  Hyr våra lokaler

2017-12-11 - Som förening, organisation, privatperson eller företag är ni välkomna att boka tid i kommunens sporthallar, gymnastiksalar, ishall, simhall, tid på [...]

  Landsbygdsutvecklingspriset 2018

2018-02-12 - Varje år delar Nybro kommun ut ett landsbygdsutvecklingspris med syfte att uppmärksamma förtjänstfullt arbete för utvecklingen av landsbygden i vår [...]

  Smart Industri Kalmar län

2018-01-25 - SIK- Smart Industri Kalmar län, ett samarbete över hela länet genom organisationen IUC Kalmar län (Industriellt utvecklingscentrum). IUC har tilldelats [...]

  Svartbäcksmåla naturreservat växer

2017-12-11 - Svartbäcksmåla naturreservat planeras att utöka med 74 hektar naturskönt rekreationsområde. Med utökade ytor för aktivitetsområdet vill Nybro kommun erbjuda ännu [...]