Coronavirus – beslut om prioriteringar inom äldreomsorgen

Äldreomsorgen och hälso- och sjukvården i Nybro kommun räknas till samhällsviktig verksamhet. Det betyder att verksamheten alltid ska kunna bedrivas på ett sätt så att samhället kan fungera. Nödvändig service, omvårdnad och trygghet ska erbjudas.

Vid en allmän spridning av smitta kan omsorgsförvaltningen komma att beröras i dubbel bemärkelse. Detta eftersom delar av personalen kan komma att bli sjuka samtidigt som behovet av insatser kan förväntas öka. Även om all tillgänglig extrapersonal kallas in och resurser fördelas om kan det komma att uppstå situationer som kräver omprioriteringar för att säkerställa de behov som ovillkorligen måste tillgodoses.

Omsorgsnämnden har därför tagit beslut om en prioriteringslista. Följande insatser prioriteras:

  1. Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser (t.ex. ge läkemedel)
  2. Mat
  3. Personlig omvårdnad (t.ex. toalettbesök)

Denna prioritering innebär inte att det endast är dessa insatser som utförs. I mån av kapacitet utförs även övriga beviljade insatser.

Vikt kommer också att läggas på att se till att det är rent omkring den som får hjälp då detta är särskilt viktigt i tid av smitta.

Datum för publicering | ändrad: 2020-03-20 | skapad: 2020-03-18

Nyheter

  Hjälp att handla dagligvaror

2020-03-26 - Vi får in många frågor till kommunen som gäller möjligheten att få hjälp att handla dagligvaror. Det är något man [...]

  Coronavirus – covid-19

2020-03-25 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Hemkörning av mat och livsmedel

2020-03-25 - Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.

  Earth Hour 2020

2020-03-24 - Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Kalkning av sjöar och vattendrag

2020-03-05 - Fredag den 13 mars påbörjas vårens kalkningsinsats i våra sjöar, om väder och vind tillåter. Optimix, granulerad kalk, sprids med [...]

  #vattentankar

2020-02-17 - 13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Inventering av Nybro stad

2020-02-11 - Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Medborgarlöfte 2020

2020-02-11 - Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

  Skräpplockardagarna

2020-01-31 - Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

  Sotning och brandskyddskontroll

2020-01-31 - Från och med februari månad övertar kommunen Nybro Sotningstjänst. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en viktig del i tryggheten.

  Utmärkelser och priser

2020-01-24 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  20-05-07 Starta eget träff

2020-01-21 - Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Nybroförslaget

2019-12-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan lämna förslag och rösta på andras förslag.