Coronavirus – Information gällande förskola, skola och vuxenutbildning

I Nybro kommuns förskolor, skolor och vuxenutbildning följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer för coronavirus covid-19.

Det är viktigt att alla personer med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet vilket kan bidra till att minska spridningens omfattning.

 Läs mer på Folkhälsomyndigheten webbplats

Var uppmärksam på tidiga symptom
Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, snuva, feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Rekommendationer avseende testning av barn och unga i olika åldrar

 Mer information från Folkhälsomyndigheten. 

Barn i förskoleålder
Barn i förskoleålder har ofta fler förkylningsepisoder än äldre barn och vuxna. Provtagning vid varje förkylning kan vara obehaglig för små barn. Det kan också vara svårt för vårdnadshavare att bedöma när och hur ofta testning för just covid-19 är aktuell. Därför rekommenderas att barn i förskoleålder i första hand stannar hemma utan testning för covid-19. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller ordinarie vårdcentral. Där man lokalt eller regionalt ser ett ökat antal fall bör barn i förskoleåldern testas i ökad omfattning.

Barn och unga i skolålder inklusive förskoleklass
Barn och unga i skolåldern rör sig mer ute i samhället än yngre barn och bör därför testas i samma omfattning som vuxna för att förhindra smittspridning.

Provtagningsanvisning för barn och unga
I de regioner som ännu inte har etablerat rutiner för provtagning av barn rekommenderas att prov på barn under 16 år i första hand tas av hälso- och sjukvårdspersonal. Anledningen till detta är att egenprovtagning ännu inte är fullständigt utvärderad för barn. För ungdomar över 16 år tillämpas egenprovtagning enligt samma rutiner som för vuxna.

Återgång till förskola, skola och andra aktiviteter

Vid negativt provsvar
Återgång till skola eller annan verksamhet kan ske när barnets allmäntillstånd tillåter och i enlighet med allmänna rutiner vid sjukfrånvaro för respektive verksamhet. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Vid positivt provsvar
Förhållningsregler enligt smittskyddslagen gäller. Barnet och dess vårdnadshavare får information om förhållningsregler enligt regionala smittspårningsrutiner. I samtliga fall där barn har ett positivt provsvar ligger som för vuxna ansvaret för smittspårning hos hälso- och sjukvården men delar av smittspårningen kan överlämnas till vårdnadshavare genom en egenvårdsbedömning om detta bedöms som ändamålsenligt. Se vidare Vägledning för smittspårning av covid-19.  Mer information från Folkhälsomyndigheten. 

Barnet behöver stanna hemma minst 2 dygn efter feberfrihet och allmän förbättring, samt minst 7 dagar efter symtomdebut. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Se Vägledning om kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid19.  Mer information från Folkhälsomyndigheten.

Särskilda rutiner finns för svåra fall som vårdats på sjukhus. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Om inget prov tagits
Barnet behöver stanna hemma så länge barnet har symtom samt ytterligare 2 dygn utan symtom. Under hela denna period undviks nära kontakt med personer utanför hushållet. I de fall barnet har kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skola och annan verksamhet om det gått 7 dagar sedan insjuknandet. Ovanstående upprepas vid varje nytt infektionstillfälle. Vid behov av sjukvårdsrådgivning kontaktas 1177 eller sjukvården.

Friska elever
Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan.

Registrering av frånvaro
Om elever i grundskolan som varit i virusdrabbade områden stannar hemma även innan de uppvisat symptom kommer vi i dagsläget inte att registrera det som ogiltig frånvaro. Det är viktigt att du som vårdnadshavare anmäler frånvaro enligt de ordinarie rutiner som finns. Du ska i detta fall också så snart som möjligt kontakta skolan för en dialog om elevens skolgång så att rektor får kännedom om anledningen till frånvaron.

Infektionskänsligt barn
Om du har ett infektionskänsligt barn och är fundersam på om barnet ska gå till skolan eller förskolan ska du kontakta läkare för bedömning.

Datum för publicering | skapad: 2020-09-14

Nyheter

  Hela Sverige plockar skräp!

2020-09-14 - Lördag 19 september är det dags för Håll Sverige Rent-dagen 2020. Gör något stort, plocka lite skräp!

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-09-10 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Unga coronaambassadörer sökes

2020-09-10 - Krissamverkan Kalmar län söker gymnasieungdomar för att bli coronaambassadörer. Uppdraget är att informera andra ungdomar om coronaviruset.

  Hållbarhetsvecka

2020-08-31 - Hållbarhetsveckan – Gott liv pågår mellan 31 augusti och 6 september.

  På egna ben

2020-08-13 - På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som är uppbyggd som en poängjakt.

  Upplev Nybro på sju dagar

2020-08-10 - Fram till sista augusti kan du tävla om fina priser genom att besöka tre av våra vandringsleder och sjöar under sju dagar.

  Släng inte matrester i naturen

2020-08-06 - Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att afrikansk svinpest sprids till Sverige genom att slänga matrester i soptunnan och inte i naturen.

  Sommarpraktik i Nybro kommun

2020-07-01 - Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  Byggnation Grönvägen 2020

2020-06-11 - Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 - vecka 28. Vi sätter om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar.

  Sök kulturstipendium

2020-06-09 - Fram till den 1 september finns möjlighet att söka Region Kalmar läns kulturstipendium.

  Naturvårdsbränningar

2020-08-20 - Fredag 21 augusti planeras naturvårdsbränning att genomföras i ett område vid Mosjön, söder om Nybro.