Coronavirus – covid-19

 Here you find information about covid-19 in other languages

Nybro kommun håller sig uppdaterad om händelseutvecklingen kring coronavirus covid-19 och samarbetar nära med Region Kalmar län och ansvariga myndigheter.

Här hittar du samlad viktig information om coronaviruset. Vi publicerar löpande med nödvändig information rörande Nybro kommun. Här hittar du också telefonnummer och länkar som kan hjälpa dig få svar på dina frågor om coronaviruset covid-19. Även tips och råd om hur du kan hjälpa till att minska smittspridningen,

Servicetelefon covid-19

0481 – 458 00

Helgfri vardag mellan 07.30 – 16.00, svarar vi på frågor om hur Nybro kommuns verksamheter påverkas av coronavirus covid-19.

FAQ – vanliga frågor och svar

 Vanliga inkomna frågor och svar till Nybro kommun om coronaviruset

Servicetelefon för stöd av inköp

0481 – 458 01

Hit kan du som tillhör riskgrupp ringa för att få hjälp med inköp av dagligvaror. Servicefunktionen vänder sig externt till våra kommuninvånare som inte redan har ett beviljat bistånd gällande inköp Vi besvarar helgfri vardag mellan 09.00 – 15:00.

Privatpersoner som vill anmäla sig som frivillig resurs får gärna kontakta servicefunktionen på 0481 – 458 01, som i sin tur förmedlar till Svenska kyrkan.

Hemkörning av mat och livsmedel

 Restauranger och butiker i kommunen som erbjuder hemkörning

Förskola och skola

 Aktuell information – förskola och skola

 Information till vårdnadshavare med barn i kommunens förskolor och grundskolor

Vård och omsorg

 Aktuell information – vård och omsorg

 Sök tillfälliga jobb i omsorgen

Stängda och begränsade kommunala verksamheter

 Kommunala verksamheter som är stängda eller begränsade för besökare

Företagare och föreningsliv

 Information till företagare

 Stödåtgärder för näringslivet

 Stödåtgärder till föreningar

Viktiga telefonnummer

 •  1177
  För sjukdomsrelaterade frågor
 •  113 13
  För allmänna frågor om coronavirus covid-19
 •  BRIS – 116 111
  För barn och ungdomar upp till 18 år som behöver prata med en kurator
 •  Kvinnofridslinjen – 020-50 50 50
  Stödlinje för dig eller du som är anhörig till någon som utsatts eller utsätts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld

Viktiga webbplatser

Tips för att undvika smitta

 1177 – Så tvättar du händerna

 • Undvik att röra vid ansiktet eller ögonen.
  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
  När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
  Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
  Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra.

Källa:  Folkhälsomyndigheten

Information in English and other languages

 Here you find information about the coronavirus, covid-19 in other languages.

Lättläst information

 Lättläst och tillgänglig information om Corona

Datum för publicering | skapad: 2020-05-29

Nyheter

  Coronavirus – covid-19

2020-05-29 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Ökad risk för våld i hemmet

2020-05-25 - Corona-pandemin har lett till att många tvingas stanna hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en [...]

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-05-14 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Utmärkelser 2020

2020-05-14 - Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Nybroförslaget

2020-05-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Krisberedskapsveckan 2020

2020-05-08 - Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Annorlunda valborg i år

2020-04-29 - De vanliga valborgsfirandena i kommunen är inställda i år på grund av spridningen av covid-19.

  Tips till dig med tonåring hemma

2020-04-28 - Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Här får du tips från kampanjen Tänk Om.

  Nya villatomter i Madesjö

2020-04-17 - Nu kan vi erbjuda två fina villatomter på Sven Krååks väg i Madesjö. Tomterna är ca 1 500 respektive 1 [...]

  Utrustning i äldreomsorgen

2020-04-15 - Ryggsäcken finns med vid alla besök hos kund i hemtjänsten för att enkelt kunna sköta handhygienen vid och efter varje besök.

  Att tänka källkritiskt

2020-03-31 - Det är speciellt viktigt att vid allvarliga händelser och kriser tänka efter vad du delar i sociala medier. Här får du några tips om hur du kan hjälpa till.

  Sandsopning

2020-03-31 - Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Hemkörning av mat och livsmedel

2020-03-25 - Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.

  Earth Hour 2020

2020-03-24 - Lördag 28 mars är det återigen dags att släcka belysningen en timme för klimatet. Vi släcker Kommunhuset Balder mellan klockan 20.30 och 21.30.

  Utmärkelser och priser

2020-04-01 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.

  Undervisning bedrivs på distans

2020-03-17 - Med anledning av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning på Åkrahällskolan, Nybro vuxenutbildning och SFI från och med [...]

  #vattentankar

2020-02-17 - 13 januari startade Kalmar läns gemensamma kampanj #vattentankar som kommer pågå i hela tolv veckor. Vatten är liv. Så enkelt [...]

  Inventering av Nybro stad

2020-02-11 - Nu arbetar vi fram en ny fördjupad översiktsplan för Nybro stad. Planen ska peka ut den långsiktiga inriktningen för hur [...]

  Medborgarlöfte 2020

2020-02-11 - Medborgarlöftet innebär att Lokalpolisområde Nybro och Nybro kommun prioriterar utvecklingsområden inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Utvecklingsområdena baseras på de medborgardialoger, [...]

  Skräpplockardagarna

2020-01-31 - Anmäl din skola eller förskola till skräpplockardagarna senast den 15 maj.

  Sotning och brandskyddskontroll

2020-01-31 - Från och med februari månad övertar kommunen Nybro Sotningstjänst. Sotning och brandskyddskontroll utförs i brandförebyggande syfte och är en viktig del i tryggheten.