Byggnation Grönvägen 2020

Utvecklingen av Nybro centrumområde fortsätter efter byggnationen av Sveaplans-parkeringen, Hornsgatan och det intilliggande gångstråket utmed Bolanders bäck. Projektet som har omfattat arbeten både ovan- och under jord har byggts etappvis för att minimera påverkan för trafik och tillgängliggöra ytorna för allmänheten under projektens gång.

Under maj månad har en upphöjd korsning byggts i Hornsgatan/Grönvägen. Nästa steg är asfaltering på omkringliggande ytor samt plantering av sandytorna. Vissa planteringar utförs i höst.

Därefter påbörjas byggnationen av nästa projekt, Grönvägen, där en ny  gång- och cykelväg utförs mellan Hornsgatan och Engshyttegatan.

Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 och fram till vecka 28. Under denna tid sätter vi om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar. Efter semesterperioden anlägger vi ett upphöjt övergångställe vid korsningen Engshyttegatan/Bangatan. Fräsning och toppning av asfalt samt tillkommande träd- och växtplanteringar sker också efter sommarperioden.

Att bygga projekten i mindre etapper är mer tidskrävande och kan utifrån upplevas omständligt, men ger i gengäld en bättre åtkomlighet för allmänheten vilket också är en del av målsättningen.

Som ytterligare ett led i utvecklingen och tillgängliggörandet av centrumområdet bygger vi också en ny gång- och cykelväg utmed Flyebovägen/Norra Esplanaden där även bron över Bolanders bäck byts ut.

Datum för publicering | ändrad: 2020-06-15 | skapad: 2020-06-11

Nyheter

  Coronavirus – covid-19

2020-07-03 - Nybro kommun följer nationella rekommendationer. Vi uppdaterar information kontinuerligt. Här finns också tips hur du skyddar dig själv och andra från att smittas.

  Sommarpraktik i Nybro kommun

2020-07-01 - Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-06-26 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Lovaktiviteter

2020-06-22 - Här hittar du tips på flera roliga aktiviteter och saker att göra på sommarlovet!

  Reparationsarbete vecka 27

2020-06-17 - Bron vid Villagatan/ Tunnelgatan kommer vecka 27 (29 juni-5 juli) att vara avstängd för reparationsarbete. Även bron utanför Orrefors, Riveberg [...]

  Byggnation Grönvägen 2020

2020-06-11 - Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 - vecka 28. Vi sätter om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar.

  Sök kulturstipendium

2020-06-09 - Fram till den 1 september finns möjlighet att söka Region Kalmar läns kulturstipendium.

  Ökad risk för våld i hemmet

2020-05-25 - Corona-pandemin har lett till att många tvingas stanna hemma. För människor som lever med våld i hemmet innebär detta en [...]

  Utmärkelser 2020

2020-05-14 - Med anledning av coronaviruset firas pristagarna i december, men vi vill redan nu ge årets pristagare varma gratulationer!

  Nybroförslaget

2020-05-11 - Ett Nybroförslag är en idé eller ett förslag från en medborgare till kommunen. Alla som är folkbokförda i Nybro kommun kan rösta och lämna förslag.

  Krisberedskapsveckan 2020

2020-05-08 - Krisberedskapsveckan vill lyfta människan som resurs vid kriser. När det behövs som mest, hjälps vi åt som bäst.

  Annorlunda valborg i år

2020-04-29 - De vanliga valborgsfirandena i kommunen är inställda i år på grund av spridningen av covid-19.

  Tips till dig med tonåring hemma

2020-04-28 - Tänk om fler föräldrar hjälptes åt att sätta gemensamma gränser kring alkohol. Här får du tips från kampanjen Tänk Om.

  Nya villatomter i Madesjö

2020-04-17 - Nu kan vi erbjuda två fina villatomter på Sven Krååks väg i Madesjö. Tomterna är ca 1 500 respektive 1 [...]

  Utrustning i äldreomsorgen

2020-04-15 - Ryggsäcken finns med vid alla besök hos kund i hemtjänsten för att enkelt kunna sköta handhygienen vid och efter varje besök.

  Att tänka källkritiskt

2020-03-31 - Det är speciellt viktigt att vid allvarliga händelser och kriser tänka efter vad du delar i sociala medier. Här får du några tips om hur du kan hjälpa till.

  Sandsopning

2020-03-31 - Under våren och försommaren sopar vi våra gator fri från sand.

  Utmärkelser och priser

2020-04-01 - Nybro kommun vill genom premieringar inspirera till fortsatt framåtanda och nytänkande.