Avsiktsförklaring mellan Nybro kommun och Trafikverket för en trafiksäker lösning i Smedstorp och Glasporten

Nybro kommuns arbete med att synliggöra trafiksituationen i Smedstorp och Glasporten har gett resultat. En avsiktsförklaring är klar som innebär förutsättningar för att genomföra åtgärder för en trafiksäker lösning samtidigt som de möjliggör fortsatt exploatering i området.

Alltför många olyckor har skett i korsningarna vid Glasporten och Smedstorp, som också är ett betydelsefullt exploateringsområde för Nybro kommun. Detta är orsakerna till att det är en stor angelägenhet för kommunen att bidra till att lösa trafiksituationen. Därför har arbete pågått under flera år och nu har en avsiktsförklaring tecknats mellan Nybro kommun och Trafikverket för att ersätta de två plankorsningarna Smedstorp och Glasporten till en planskildhet, inklusive åtgärder på väg 25 och 558 i Nybro kommun.

– Området vid Glasporten och Smedstorp är ett utmärkt område för exploatering och en förutsättning för detta är en säker trafikmiljö. Vårt arbete med detta har varit intensivt och det är betydelsefullt för hela Nybro och alla som passerar att avsiktsförklaringen nu är klar, säger Christina Davidsson (C), kommunstyrelsens ordförande.

– Efter flera års påtryckningar är det glädjande att vi äntligen är överens om att åtgärder måste genomföras för att skapa en säkrare trafikmiljö. Det är ett viktigt steg i utvecklingen av Nybro kommun, säger Mikael Svanström (S), kommunstyrelsens vice ordförande.

Kontaktpersoner:
Christina Davidsson, 070-553 21 70
Mikael Svanström, 072-380 86 06

Datum för publicering | skapad: 2020-09-03

Nyheter

  Hela Sverige plockar skräp!

2020-09-14 - Lördag 19 september är det dags för Håll Sverige Rent-dagen 2020. Gör något stort, plocka lite skräp!

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-09-10 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Unga coronaambassadörer sökes

2020-09-10 - Krissamverkan Kalmar län söker gymnasieungdomar för att bli coronaambassadörer. Uppdraget är att informera andra ungdomar om coronaviruset.

  Hållbarhetsvecka

2020-08-31 - Hållbarhetsveckan – Gott liv pågår mellan 31 augusti och 6 september.

  På egna ben

2020-08-13 - På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som är uppbyggd som en poängjakt.

  Upplev Nybro på sju dagar

2020-08-10 - Fram till sista augusti kan du tävla om fina priser genom att besöka tre av våra vandringsleder och sjöar under sju dagar.

  Släng inte matrester i naturen

2020-08-06 - Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att afrikansk svinpest sprids till Sverige genom att slänga matrester i soptunnan och inte i naturen.

  Sommarpraktik i Nybro kommun

2020-07-01 - Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  Byggnation Grönvägen 2020

2020-06-11 - Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 - vecka 28. Vi sätter om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar.

  Sök kulturstipendium

2020-06-09 - Fram till den 1 september finns möjlighet att söka Region Kalmar läns kulturstipendium.

  Naturvårdsbränningar

2020-08-20 - Fredag 21 augusti planeras naturvårdsbränning att genomföras i ett område vid Mosjön, söder om Nybro.