Årlig trygghetsmätning skickas ut

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Nybro kommun årligen en trygghetsmätning. Detta görs även i flera andra kommuner. I dagarna har enkäterna börjat skickas ut till slumpvis utvalda invånare i kommunen.

Med trygghetsmätningen vill Polisen och kommunerna få större kunskap om allmänhetens för uppfattning om till exempel sin boendemiljö. Därför ställs ett antal frågor som har betydelse för Polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete.

Vi vill veta hur du ser på eventuella problem i ditt bostadsområde, om du har varit utsatt för brott eller inte under det senaste året, om du känner oro för att utsättas för brott och även om du känner dig trygg eller otrygg i ditt bostadsområde på kvällarna. I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Polisen och Nybro kommun vill att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt, oavsett om det är ett lugnt och lantligt område eller ett område mer centralt.

Resultatet från trygghetsmätningen kommer att vara en viktig del i planeringen av Polisens och kommunens verksamhet, framförallt vad gäller det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Kunskaperna kommer också att spridas till kommunens politiker och tjänstemän samt till media. På detta sätt kommer din medverkan att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt. Sammanställningen sker av ett oberoende undersökningsföretag. Enskilda svar kommer inte att kunna utläsas.

I Nybro kommun skickas enkäten i dagarna ut till ett slumpmässigt urval på 600 invånare i åldersgruppen 16–85 år. Resultatet presenteras i slutet av 2020.

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta Polisinspektör Mats Trulsson på telefonnummer 010-56 20 200.

Läs mer på  polisens hemsida.

Datum för publicering | skapad: 2020-08-21

Nyheter

  Hela Sverige plockar skräp!

2020-09-14 - Lördag 19 september är det dags för Håll Sverige Rent-dagen 2020. Gör något stort, plocka lite skräp!

  Nyhetsbrev om corona från Länsstyrelsen

2020-09-10 - Länsstyrelsen i Kalmar län skickar veckovis ut nyhetsbrev med aktuell lägesbild gällande coronaviruset covid-19. Nyhetsbreven skickas ut på flera olika språk.

  Unga coronaambassadörer sökes

2020-09-10 - Krissamverkan Kalmar län söker gymnasieungdomar för att bli coronaambassadörer. Uppdraget är att informera andra ungdomar om coronaviruset.

  Hållbarhetsvecka

2020-08-31 - Hållbarhetsveckan – Gott liv pågår mellan 31 augusti och 6 september.

  På egna ben

2020-08-13 - På egna ben är en utmaning för elever i årskurs 4–6 som är uppbyggd som en poängjakt.

  Upplev Nybro på sju dagar

2020-08-10 - Fram till sista augusti kan du tävla om fina priser genom att besöka tre av våra vandringsleder och sjöar under sju dagar.

  Släng inte matrester i naturen

2020-08-06 - Allmänheten kan hjälpa till att förhindra att afrikansk svinpest sprids till Sverige genom att slänga matrester i soptunnan och inte i naturen.

  Sommarpraktik i Nybro kommun

2020-07-01 - Är du nyfiken på vad det innebär att ha sommarpraktik i Nybro kommun? Då kan du läsa om några av årets sommarpraktikanter här!

  Byggnation Grönvägen 2020

2020-06-11 - Arbetet med Grönvägen pågår mellan vecka 23 - vecka 28. Vi sätter om kantsten för att bredda gångbanan och förbereder för planteringar.

  Sök kulturstipendium

2020-06-09 - Fram till den 1 september finns möjlighet att söka Region Kalmar läns kulturstipendium.

  Naturvårdsbränningar

2020-08-20 - Fredag 21 augusti planeras naturvårdsbränning att genomföras i ett område vid Mosjön, söder om Nybro.