Ansökan om nyttjande av kommunal mark för bete/foder

Nybro kommun äger jordbruksarealer som idag inte aktivt brukas. Det handlar till störst del om äldre åkermark som inte brukats under en tid, och som nu är bevuxna med vall. Kommunen har även övergripande inventerat ytor som skulle kunna vara lämpliga för bete.

Då det nu råder torka kommer kommunen ge möjlighet för djurhållare att ta del av dessa arealer för bete/foder till sina djur. Kommunen kommer enbart att ge denna möjlighet till djurhållare med egna djur, och inte för vidareförsäljning av foder.

Följande gäller:

  • Personer som har djurhållning ska själva aktivt ange vilka markområde som man önskar nyttja till bete eller foder hos Nybro kommun, kontaktuppgift nedan.
  • Kommunen tilldelar marker enligt närhetsprincip och enligt turordning ”först till kvarn.”
  • För områden som tas i bruk gäller att tillståndet enbart gäller för sommaren och hösten 2018. En skriftlig överenskommelse ska upprättas mellan kommunen och djurhållaren innan djurhållaren får ta marken i anspråk.
  • Ingen kostnad för denna markupplåtelse kommer att tas ut.
  • För stängsel och övriga åtgärder som krävs står djurhållaren för kostnaden. Djurhållaren står även för eventuella övriga kostnader.
  • Kommunen garanterar inte markens beskaffenhet och eventuella risker som ett nyttjande kan medföra, tex stenar i åkermark.

Ansökan om nyttjande av kommunal mark för bete/foder görs genom att mejla till Olof Persson, samhällsbyggnad.  olof.persson@nybro.se

Datum för publicering | skapad: 2018-07-06
Webbredaktör: Jenni Jonasson | jenni.jonasson@nybro.se
Id: inlägg: 6371 - kategori: 14

Nyheter

  Mät radon i din villa!

2018-09-21 - Nu är det dags att mäta radon i din villa. Vet du med dej att det är länge sedan förra [...]

  Fullt ös på Svartbäcksmåladagen

2018-09-11 - För andra året i rad gick Svartbäcksmåladagen av stapeln den 8 september. Med drygt 20 föreningar erbjöds olika aktiviteter i allt från att gå på lina till dragkamp och att utmana Emma Igelström och Peter Bláha.

  Avverkning i Smedstorp

2018-09-05 - Nybro kommun kommer under vecka 36 eller 37 att avverka skog inom Smedstorps industriområde, se bild. När skogsmaskiner är i [...]

  Eldningsförbud upphör

2018-08-30 - Räddningstjänsten i Nybro kommun upphäver från och med 2018-08-30 klockan 12:00 förbudet mot eldning utomhus.

  Valet 2018

2018-08-20 - Den 9 september 2018 är det val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Här kan du läsa mer om att rösta, rösträtt, röstkort, vallokaler och förtidsröstning.

  Tillgängliga betesmarker

2018-08-14 - Tidigare under sommaren gick Nybro kommun ut med erbjudande om att djurägare utan kostnad kunde få beta eller ta foder [...]

  Tillgänglighetsdag 2018

2018-08-10 - Torsdagen den 16 augusti klockan 10-14 bjuder funktionshinderrådet dig till tillgänglighetsdag på torget. Det blir en dag med fokus på [...]

  Bevattna inte med ytvatten!

2018-08-10 - Påminnelse om att inte ta vatten från vattendrag och sjöar då det skadar djur- och växtliv. Observera även att man [...]

  Vägarbete v32

2018-08-07 - Under vecka 32 kommer det att läggas ny toppbeläggning JIMT på följande enskilda vägar. Spakstorp-Köhl Stora Persmåla Norra Björnahult Gränö-Lindehult [...]

  Torkan och foderbristen i länet

2018-08-06 - Sydöstra Sverige har drabbats hårdast av torka och vattenbrist. Det är bristen på foder som är mycket allvarlig och Nybro [...]

  Joelskogens camping är nu öppen

2018-07-23 - Campingen är nu öppen för de som vill hyra tält- husvagns- eller husbilsplats (stugorna hyrs ej ut på grund av renovering).

  Bete på kommunens mark

2018-07-23 - Nybro kommun har hittills fördelat cirka 16 hektar åkermark som tidigare varit outnyttjad, till djurhållare som hört av sig till [...]

  Klimatkloka tips

2018-07-17 - Vid en värmebölja är det viktigt att lyssna på kroppen. På webbplatsen klimatklokatips finns tips hur du kan ta hand [...]

  Var sparsam med vattnet!

2018-07-02 - Det råder inget bevattningsförbud i år än, men på grund av det varma vädret ber vi dig vara extra sparsam med vattnet.

  Nya bestämmelser kring förskolekön

2018-07-02 - Enligt beslut av Lärande- och kulturnämnden har barn som står för omplacering inte längre förtur i förskolekön. Beslutet gäller från [...]

  Beläggningsarbeten under sommaren

2018-06-19 - Information om de beläggningsarbeten som kommer att utföras på gator i Nybro kommun under 2018; Vecka 26/27 kommer fräsnings- och [...]

  Bara va` på Sveaplan!

2018-06-13 - Äntligen bygger vi på Sveaplan! Arbetet med att iordningställa området kring Sveaplan kommer att indelas i etapper där vi först [...]

  Nationaldagsfirande på Qvarnaslät

2018-06-07 - Vädret och den stora publiken gjorde nationaldagsfirandet till en värmande upplevelse på Qvarnaslät. Nysvenskar hälsades välkomna och Nybro kommun delade [...]

  Företagsklimatet i Nybro växer

2018-06-05 - Fredagen den 1 juni var Eilon Fransson från Svensk Näringsliv på plats och presenterade resultatet från den senast undersökningen ” [...]