Ny renhållningsordning – reviderad kungörelse från KSRR

Kommunalförbundet KSRR, där Nybro kommun är medlem, har beslutat att dra tillbaka förslag till ny avfallsplan och skjuta processen till år 2021, men går ändå vidare med förslaget till nya föreskrifter för avfallshantering.

Trots att KSRR skjuter upp processen välkomnar man fler synpunkter och förbättringar på nuvarande förslag till avfallsplan 2021-2028.

Din hjälp är värdefull och kommer att användas som arbetsmaterial i KSRR:s fortsatta arbete med framtagande av en ny avfallsplan.

 Samrådsversioner av förslag till renhållningsordning finns tillgängliga för granskning på KSRR:s webbplats och synpunkter ska vara KSRR tillhanda senast 9 oktober 2020. (Förlängd yttrandetid)

Efter utställningsperioden värderas och behandlas de inkomna synpunkterna, innan
avfallsföreskriften kan antas av respektive medlemskommuns kommunfullmäktige.

Varje kommun måste enligt lag (Miljöbalken kap. 15) ha en renhållningsordning bestående av avfallsplan och föreskrifter om avfallshantering i enlighet med miljöbalken. Föreskriften innehåller bestämmelser och anvisningar för avfallshanteringen och tydliggör även vem som är ansvarar för vad; kommunen, den enskilde eller KSRR (Kalmarsundsregionens Renhållare)

Datum för publicering | ändrad: 2020-08-04 | skapad: 2020-07-06

Start

  Hemkörning av mat och livsmedel

Flera restauranger och livsmedelsbutiker erbjuder nu hemkörning för att underlätta i rådande situation kring coronavirus. Vi har listat företagen i kommunen som erbjuder denna tjänst.

  Kommunen minskar utsläpp

Under våren har kommunen gått över till att använda biodiesel, HVO i arbetsmaskiner och lastbilar i stället för diesel.

  Nya villatomter i Madesjö

Nu kan vi erbjuda två fina villatomter på Sven Krååks väg i Madesjö. Tomterna är ca 1 500 respektive 1 [...]

  Tobaksfri skoltid

Rökning är ofta den första substansen som unga debuterar med. Kampanjen Tobaksfri skoltid vill uppnå rökfria skolgårdar och en tobaksfri skoltid.

  Vill du hjälpa en medmänniska?

Kan du tänka dig att ställa upp som god man för en medmänniska som inte kan tillvarata sina intressen? Ofta räcker det långt med att ha ett stort hjärta, koll på läget och förmågan att göra sånt som kan vara svårt för någon annan.

  20-05-07 Starta eget träff

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

 Blanketter

Här hittar du all information om: Blanketter (kategori).

 Hjälpmedel

Här hittar du all information om: Hjälpmedel (kategori).

 Kartor

Här hittar du all information om: Kartor (kategori).

 Matsedel

Här hittar du all information om: Matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

  Undervisning bedrivs på distans

Med anledning av de senaste rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kommer all undervisning på Åkrahällskolan, Nybro vuxenutbildning och SFI från och med [...]

 Öppettider

Här hittar du all information om: Öppettider (kategori).