2019 Likabehandlingspris

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris.

Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda i kommunen och dess bolag. Nybro kommun premierar arbete med likabehandlingsfrågor eftersom det gör vår kommun bättre att bo, leva och arbeta i. Därför finns detta pris som syftar till att belöna förtjänstfulla insatser för inom likabehandlingsområdet, som exempelvis jämställdhet eller ökad mångfald.

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, arbete och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktions-nedsättning. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden och arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter, det är en mänsklig rättighet att slippa bli diskriminerad eller trakasserad.

Kriterier som ska beaktas och exempel på insatser som kan premieras

  • Insatser som synliggör brister på jämställdhet och likabehandling i samhället eller inom den kommunala organisationen och pekar på nya vägar.
  • Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av förbättrad jämställdhet/likabehandling i kommunen eller inom den kommunala organisationen.
  • Insatser som motverkar diskriminering och kränkning utifrån diskrimineringsgrunderna.
  • Insatser som identifierar, synliggör och utvecklar områden där ytterligare kunskap om likabehandling behövs.
  • Aktivt bidragit till att öka kunskapen om likabehandling inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort.
  • Aktivt verkat för ökad mångfald.


Skicka in din nominering tillsammans med motivering till Personalenheten senast den 31 mars
. Den ska vara skriftlig och innehålla namn och kontaktuppgifter till både den/de nominerade och till avsändaren, samt en tydlig motivering till nomineringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutar om vem/vilka som vinner pris och prissumman. Priset delas ut på nationaldagsfirandet.

Välkommen med din nominering till
Viktoria Elmbro
Personalenheten, Nybro kommun
382 80 Nybro

eller maila till viktoria.elmbro@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2019-03-22 | skapad: 2019-01-11
Webbredaktör: Denise Aloandersson | denise.aloandersson@nybro.se
Id: inlägg: 6777 - kategori: 10

Start

  "Mina sidor" gör det enklare!

Den nya plattformen "Mina sidor" samlar blanketter och e-tjänster på ett ställe och gör det enklare att hitta och lättare att använda.

  2019 Likabehandlingspris

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  2019 Miljö- och klimatpriset

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  28/5-19 Starta eget information

Starta eget information och inspiration för dig som är på väg att starta, nyligen har startat företag eller fortfarande känner [...]

  Informationsträff om Grannsamverkan

Den 4 juni kommer Polisen, Nybro och Länsförsäkringar kommun att hålla en information om grannsamverkan. Informationen riktar sig till både nya intressenter som befintliga samverkansområden.

  Intresserad av landsbygd eller trygghet?

Tidigare har Målerås Folketshusförening, Nybro pastorat i Svenska kyrkan och Växla försörjningsstöd, ett samarbete mellan Nybro kommun och Arbetsförmedlingen tilldelats [...]

  Invigning av tillgänglig stig

Tisdagen den 21 maj klockan 13 invigs den tillgängliggjorda stigen runt Linnéasjön. I samband med invigningen kan du delta i tipspromenad och njuta av vårblomningen i Badhusparken.

  Joelskogens camping

Aktuell information 2019-03-14 Sales & Trading i Nybro kommer att från och med den 15 april att bedriva campingverksamhet på [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Lovaktiviteter

Årets sommarlovsprogram är här, fyllt med en massa roliga kostnadsfria aktiviteter! Till exempel kan du prova på barfotaåkning tillsammans med [...]

  Nytänkande elever på Åkrahällskolan bygger framtidens Nybro

Att jobba med Ung Företagsamhet är en betydelsefull satsning och ger stora samhällsekonomiska vinster. Därför är det angeläget att erbjuda entreprenörskap tidigt i undervisningen såsom på Åkrahällskolan. Genom att ta tillvara på möjligheterna med entreprenörskap kan fler se fördelarna med företagande. På så sätt kan vi tillsammans bygga ett större Nybro.

  Sommarpraktik 2019

Du som är skriven i Nybro kommun, och går i årskurs 9 på högstadiet alternativt årskurs 1 eller 2 på gymnasiet, kan nu söka sommarpraktik!

  Taxan för villatomter höjs!

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Blanketter

Här hittar du all information om: Blanketter (kategori).

 Hjälpmedel

Här hittar du all information om: Hjälpmedel (kategori).

 Kartor

Här hittar du all information om: Kartor (kategori).

 Matsedel

Här hittar du all information om: Matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

 Öppettider

Här hittar du all information om: Öppettider (kategori).