Likabehandlingspris 2019

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris.

Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda i kommunen och dess bolag. Nybro kommun premierar arbete med likabehandlingsfrågor eftersom det gör vår kommun bättre att bo, leva och arbeta i. Därför finns detta pris som syftar till att belöna förtjänstfulla insatser för inom likabehandlingsområdet, som exempelvis jämställdhet eller ökad mångfald.

Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, arbete och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktions-nedsättning. Jämställdhet innebär att kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden och arbete med mångfald utgår ofta ifrån FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Utgångspunkten är att alla människor har lika värde och rättigheter, det är en mänsklig rättighet att slippa bli diskriminerad eller trakasserad.

Kriterier som ska beaktas och exempel på insatser som kan premieras

  • Insatser som synliggör brister på jämställdhet och likabehandling i samhället eller inom den kommunala organisationen och pekar på nya vägar.
  • Genom eget eller gemensamt agerande bidragit till att öka medvetenheten om behovet av förbättrad jämställdhet/likabehandling i kommunen eller inom den kommunala organisationen.
  • Insatser som motverkar diskriminering och kränkning utifrån diskrimineringsgrunderna.
  • Insatser som identifierar, synliggör och utvecklar områden där ytterligare kunskap om likabehandling behövs.
  • Aktivt bidragit till att öka kunskapen om likabehandling inom ett begränsat verksamhetsområde eller inom kommunen i stort.
  • Aktivt verkat för ökad mångfald.


Skicka in din nominering tillsammans med motivering till Personalenheten senast den 31 mars
. Den ska vara skriftlig och innehålla namn och kontaktuppgifter till både den/de nominerade och till avsändaren, samt en tydlig motivering till nomineringen.

Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) beslutar om vem/vilka som vinner pris och prissumman. Priset delas ut på nationaldagsfirandet.

Välkommen med din nominering till
Viktoria Elmbro
Personalenheten, Nybro kommun
382 80 Nybro

eller maila till viktoria.elmbro@nybro.se

Datum för publicering | ändrad: 2019-01-30 | skapad: 2019-01-11
Webbredaktör: Denise Aloandersson | denise.aloandersson@nybro.se
Id: inlägg: 6777 - kategori: 10

Start

  Eldsjälspriser 2019

Nybro kommun har sedan ett antal år delat ut eldsjälspriser för ett engagerat och förtjänstfullt arbete inom kultur, idrott, övriga [...]

  För nätverkande föräldralediga

Sedan oktober har Nybro kommun varit aktiva med ett nätverk för föräldralediga som vill planera inför framtiden. Nätverket ger möjlighet [...]

  Förebygg brand hemma

Här kommer tolv enkla tips för att förebygga brand i hemmet. Rök aldrig i sängen Det är den vanligaste orsaken [...]

  Inbjudan till miljökväll

Klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Det är två ödesfrågor som vi alla behöver ta itu med – annars kan [...]

  Intresserad av landsbygd eller trygghet?

Tidigare har Målerås Folketshusförening, Nybro pastorat i Svenska kyrkan och Växla försörjningsstöd, ett samarbete mellan Nybro kommun och Arbetsförmedlingen tilldelats [...]

  Joelskogens camping

Aktuell information 2019-03-14 Sales & Trading i Nybro kommer att från och med den 15 april bedriva campingverksamhet på Joelskogens [...]

  Kommunen stödjer Grannsamverkan

Grannsamverkan är ett samarbete mellan de boende och Polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet.

  Likabehandlingspris 2019

Välkommen att nominera till Nybro kommuns likabehandlingspris. Priset kan tilldelas enskilda personer, föreningar och organisationer i Nybro kommun samt anställda [...]

  Lovaktiviteter

Under loven brukar det alltid finnas mycket kul att hitta på för alla lediga barn och ungdomar i Nybro kommun. [...]

  Miljö- och klimatpriset 2019

Nu är det dags att skicka in nomineringar till kommunens miljö- och klimatpris. Sista dag för nominering är 30 april. [...]

  Risk för halka?

Du vet väl om att du kan hämta sand kostnadsfritt i kommunens förråd på Joelsgatan 20? Sand finns även ute [...]

  Taxan för villatomter höjs!

Kommunfullmäktige beslutade den 19 november 2018 om en höjning av taxan för kommunens villatomter. Höjningen kommer att ske i två [...]

  Tomtkö för villatomter

Fredag 1 februari släpper Nybro kommun en ny e-tjänst. E-tjänsten är en tomtkö för kommunens villatomter. E-tjänsten kommer att finnas [...]

 Blanketter

Här hittar du all information om: Blanketter (kategori).

 Hjälpmedel

Här hittar du all information om: Hjälpmedel (kategori).

 Kartor

Här hittar du all information om: Kartor (kategori).

 Matsedel

Här hittar du all information om: Matsedel (kategori).

 Nyheter

Här hittar du all information om: Nyheter (kategori).

 Öppettider

Här hittar du all information om: Öppettider (kategori).