DETALJPLAN FÖR HUMLAN 2 M.FL. FASTIGHETER I VÄSTERÄNG, NYBRO STAD

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny förskola och ny F-6 skola. Detaljplanen ska säkerställa att tillräckliga ytor för lek, idrott, parkering och angöring kan tillgodoses i samband med att Västerängsskolan byggs ut, samt flytta befintlig gång- och cykelväg och skapa goda förutsättningar för fortsatt utbyggnad av stadens gång- och cykelnät.

Visa alla (Pågående detaljplaner) på en stor karta

Visa (DETALJPLAN FÖR HUMLAN 2 M.FL. FASTIGHETER I VÄSTERÄNG, NYBRO STAD) på en stor karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: DETALJPLAN FÖR HUMLAN 2 M.FL. FASTIGHETER I VÄSTERÄNG, NYBRO STAD

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-27 | skapad: 2018-02-23
Webbredaktör: Elin Hausenkamp | Elin.Hausenkamp@nybro.se
Id: inlägg: 5983 - kategori: 452

Pågående detaljplaner - kartor