Detaljplan för Gasellen, Paradiset, Nybro

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i blandad upplåtelseform inom fastigheterna Gasellen 7 och 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Planområdet är beläget i stadsdelen Paradiset i Nybro tätort söder om Kährs industriområde och straxt väster om riksväg 31, Norra vägen. Området gränsar i norr mot bostadsfastigheten Gasellen 9 och Transtorpsvägen, i söder mot flerbostadsfastigheten Gasellen 2 och i väst mot kvarteret Hinden. Området omfattar en areal om cirka 34 000 m2.

Visa alla (Pågående detaljplaner) på en stor karta

Visa (Detaljplan för Gasellen, Paradiset, Nybro) på en stor karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för Gasellen, Paradiset, Nybro

Datum för publicering | ändrad: 2019-05-29 | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Emmy Fransson | Emmy.Fransson@nybro.se
Id: inlägg: 4580 - kategori: 452

Pågående detaljplaner - kartor

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MADESJÖ, NYBRO

Detaljplanens syfte är att uppdatera äldre detaljplaner, möjliggöra för försäljning av kommunägd mark samt förtäta i enlighet med Fördjupad översiktsplan [...]