Detaljplan för Gasellen 10 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggnation av bostäder i blandad upplåtelseform inom fastigheterna Gasellen 7 och 10 samt att möjliggöra utökning av befintlig förskola inom fastigheten Gasellen 7.

Planområdet är beläget i stadsdelen Paradiset i Nybro tätort söder om Kährs industriområde och straxt väster om riksväg 31, Norra vägen. Området gränsar i norr mot bostadsfastigheten Gasellen 9 och Transtorpsvägen, i söder mot flerbostadsfastigheten Gasellen 2 och i väst mot kvarteret Hinden. Området omfattar en areal om cirka 34 000 m2.

Visa alla (Pågående detaljplaner) på en stor karta

Visa (Detaljplan för Gasellen 10 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun) på en stor karta

Relaterat: Kontaktuppgifter för: Detaljplan för Gasellen 10 m.fl. fastigheter i Nybro, Nybro kommun

Datum för publicering | ändrad: 2018-08-13 | skapad: 2016-10-03
Webbredaktör: Emmy Fransson | Emmy.Fransson@nybro.se
Id: inlägg: 4580 - kategori: 452

Pågående detaljplaner - kartor