Kartor och geografisk information, GIS

Sedan en tid tillbaka arbetar Nybro kommun med ett nytt kartverktyg på webbplatserna som heter ArcGIS Online. Systemet levereras av leverantören ESRI och ger stora möjligheter att paketera olika typer av information ihop med geografiska data både på rena kartor med informationslager och i specialbyggda applikationer.

Bland de kartor och applikationer som kommunen hittills har producerat i det nya verktyget finns följande:

 Fördjupad översiktsplan för Nybro stad 2013

 Detaljplaner

 Badplatser

 Trafikolyckor

 Trafikmätning 2010 – nu

 Svartbäcksmåla Aktivitetsområde – leder och annan information

Arbetet med att ta fram nya kartor för webbplatsen och att förbättra de kartor som redan finns kommer att fortsätta. Bland annat kommer det att tas fram kartor med kommunens sport- och fritidsanläggningar samt naturområden.

Datum för publicering | ändrad: 2018-10-15 | skapad: 2016-07-15
Webbredaktör: Magnus Olsson | magnus.olsson@nybro.se
Id: inlägg: 4344 - kategori: 17

Kartor