Tillgänglighetsredogörelse

Det är Nybro kommun som står bakom den här webbplatsen och vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den.

Här beskriver vi hur nybro.se uppfyller lagen om tillgänglighet enligt  webbdirektivet.

Du kan begära att få information tillgänglighetsanpassad

Om du behöver information från nybro.se i något annat format till exempel tillgänglig pdf, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss. Vi gör då en bedömning om vi kan möta din förfrågan.

E-post:  kommun@nybro.se
Telefon:  0481-45 000

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Nybro.se lanserades i sin nuvarande form 2014 och är framtagen utifrån Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 nivå A-AA och uppfyller delvis kraven på A- och AA-nivå.

Vi är medvetna om webbplatsens brister gällande tillgänglighet och arbetet pågår med att ta fram en ny tillgänglig version som uppfyller kraven enligt WCAG 2.1 nivå AA.

Detta arbetet görs i samarbete med företaget Funka AB som är experter för tillgänglighet på webben.

Ambitionen var att ha den nya webbplatsen färdig till sommaren 2020, men på grund av hög belastning på våra verksamheter, orsakad av Covid-19, är lanseringen framflyttat till årsskiftet 2020-2021.

I samband med detta kommer denna tillgänglighetsredogörelse att uppdateras.

Du kan framföra synpunkter direkt till oss

Om du hittar något som du vill förbättra på webbplatsen och som inte uppfyller kraven enligt direktivet är du välkommen att kontakta oss.

E-post:  kommun@nybro.se
Telefon:  0481-45 000

Du kan anmäla vår hantering till DIGG

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du anmäla det till DIGG.

 Gör en anmälan om bristande tillgänglighet på DIGGs webbplats

 

Nuvarande redogörelsen uppdaterades den 2020-09-22.

 

Hjälpmedel

  A-Ö Bokstavsordning

Här finner du hela webbplatsens innehåll i bokstavsordning från A-Ö. Observera att inlägg som finns under kategorierna "Nyhetsarkivet " eller [...]

  Lyssna

Du kan lyssna på vår webbplats genom att använda vår lyssna-tjänst. Starta tjänsten och för sedan musen över den text [...]

  Translate/Översätt

Use Google to translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation. Select your language in [...]

  Webbplatskarta

Här finner du hela webbplatsens struktur och innehåll i hierarkisk ordning. Observera att inlägg som finns under kategorierna "Nyhetsarkivet " [...]

  Dokument e-plikt

Här visas alla dokument som publicerats på nybro.se och som vi skickat för arkivering hos Kungliga biblioteket. Läs mer om [...]

  Om kakor (cookies)

Denna webbplats tillhör Nybro kommun och använder sig av så kallade Cookies. En cookie är en liten textfil som skickas från vår server till din webbläsare.

  Sök

Använd sökfunktionen för att hitta det du letar efter på webbplatsen.